Flere villrein skal merkes


GPS-merking av villrein generer verdifull kunnskap. Foto: Anders Mossing

GPS-merking av villrein generer verdifull kunnskap. Foto: Anders Mossing

I disse dager skal enda flere villrein på Hardangervidda, i Nordfjella og i Setesdalsheiene påmonteres GPS-sendere. Det er Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) som gjennomfører dette på oppdrag fra en rekke ulike oppdragsgivere. Og målsetningen er å bedre kunnskapsgrunnlaget ytterligere.

Merking av èn eneste villrein gir muligheter til å følge en større flokk gjennom deres bevegelser i fjellandskapet. Og man vil få kunnskap om deres ulike preferanser gjennom året, og deres respons på menneskelige inngrep og aktivitet. Prosjektene har en bred oppslutning da både veimyndigheter, naturforvaltning, grunneiere, kommuner, fylkeskommuner, turistforeninger og kraftregulanter står bak.

Siden de første villrein ble merket i 2000, har NINA utstyrt 344 villrein med radiosendere. Alle dyr med fungerende sendere blir fulgt opp og kontrollert i felt. Slike kontroller gjennomføres årlig og brukes sammen med observasjoner fra jegere og andre til å dokumentere at de radiomerka dyra har det bra.

Les mer om prosjektene.

villrein.no – Anders Mossing

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *