Felling og struktur i Nordfjella


"Familiegruppe" i Liahovddalføret den 10. oktober, fotografert gjennom "langkikkert". Foto: Harald Skjerdal

“Familiegruppe” i Liahovddalføret den 10. oktober, fotografert gjennom “langkikkert”. Foto: Harald Skjerdal

Det jobbes godt og målrettet i Nordfjella. Villreinområdet er klar både med årets fellingsresultat og med resultatet av årets strukturtelling. Av kvoten på 1100 dyr ble 410 felt. Det gir en fellingsprosent på 37,3. I strukturtellinga som ble gjennomført etter endt jakt, ble det funnet og telt flokker på til sammen 1550 dyr. Dette utgjør tre fjerdedeler av totalbestanden.

 – Det mest slåande ved tala som kjem fram (les: strukturtellinga), er det låge kalvetalet. 18,3 prosent kalv er det lågaste ein har hatt i noko strukturteljing i området sidan midt på 1990-talet, opplyser Harald Skjerdal, sekretær i villreinutvalet. Han understreker for øvrig at fordelinga mellom storbukk, ungbukk og simle er helt i tråd med målsettingene i driftsplanen.

 

“Det er ein tøff skapning med forvaltar!”

I en kommentar til årets struktelling skriver veterinær Kåre Rudningen følgende:

“Då mange reinsdyr vart tekne av snøras i Stardalsberga her i Lærdal  ein gong på slutten av 80-tala, var eg som veterinær med på å undersøke kadavera som me fann. Eg kan ikkje heilt minnast kor mange dyr det var. Men det eg hugsar heilt klart var at alle simlene me undersøkte var drektige. Det får meg til å reflektere over kor sårbar reinen er. Gitt at alle simler  i fjor haust ( ca 1100) vart drektige  er det no berre 350 kalvar att. Me veit at 79 kalvar vart skotne under jakta. Likevel – av rundt 1100 potensielle foster for eit år sidan har 6-700 enten blitt abortert, dauda under fødsel eller stroke med i perioden mai til august. Det er ein tøff skapning me forvaltar!”

 

Årets jaktresultat

Årets jakt ga følgende resultat i antall felte dyr i Nordfjella-kommunene (fellingskvote i parantes): Hemsedal 28 (46), Ål 84 (191), Hol 79 (300), Aurland 125 (289), Lærdal 84 (220) og Ulvik 10 (52).

 

Last ned:

 

 

villrein.no – Arne  Nyaas