Endret jakttid på villreinbukk


Jakttiden for voksen bukk endres for Hardangervidda og Nordfjella villreinområder. Foto: Anders Mossing

Jakttiden for voksen bukk endres for Hardangervidda og Nordfjella villreinområder. Foto: Anders Mossing

Miljødirektoratet har, etter gjennomført høring, konkludert med jakttiden på villrein i Hardangervidda og Nordfjella villreinområder endres i 2019.

I slutten av april sendte Miljødirektoratet på høring forslag om endring av jakttid for villrein på Hardangervidda og i Nordfjella for 2019 og 2020. Fristen for høringsinnspill var 31. mai 2019. Nå har direktoratet oppsummert alle høringsinnspill og konkludert med at jakttiden endres for 2019. De jobber samtidig med kunngjøring av endringsforskrift til jakt- og fangsttider m.m. 1. april 2017-31. mars 2022.

Les også “Bukkejakt og fremskyndet jakt?” (villrein.no).

Endringen i jakttid for villrein gjelder kun Hardangervidda og Nordfjella villreinområder og kun voksen bukk 2,5 år og eldre. For Hardangerviddas del sør for Rv 7 blir jakttiden f.o.m. 10. august t.o.m. 22. september. For Hardangerviddas del nord for Rv 7 blir jakttiden f.o.m. 1. august t.o.m. 22. september. For Nordfjella blir jakttiden f.o.m. 1. august t.o.m. 30. september.

Les mer i direktoratets informasjonsbrev, samt vedlegget som oppsummerer høringsrunden.

villrein.no – Anders Mossing