Rapport fra ferdselsseminaret


Det var en bredt sammensatt gruppe som møttes på Geilo for å diskutere villrein og ferdsel. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Det var en bredt sammensatt gruppe som møttes på Geilo for å diskutere villrein og ferdsel. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Norsk villreinsenter Sør inviterte i 2018 mange sentrale og viktige aktører til et seminar om ferdsel og villrein på Hardangervidda. Nå er rapporten fra seminaret ferdig.

25.-26. oktober 2018 ble ferdselsseminaret avholdt på Geilo og temaet var ferdsel og ferdselens påvirkning på villreinbestanden på Hardangervidda. Et slikt seminar var høyaktuelt da en rekke ulike prosesser var og er i gang, deriblant rullering av regional plan, besøksstrategi for verneområdene og verdiskapingsprogrammet «Villreinfjellet som verdiskaper».

Les også “Bør ferdsla på Hardangervidda avgrensast meir?” (villrein.no)

I løpet av de to dagene i oktober 2018 fikk man presentasjoner fra en rekke ulike brukergrupper, med oppsummering av deres aktivitet. Fremmøtet var svært bra, og meningene var mange, men seminaret var preget av god dialog og samarbeid for fremtidige løsninger.


Endre Lægreid (tv) og Vemund Jaren var blant deltakerne på Geilo. Foto: Kjell Bitustøyl

Endre Lægreid (tv) og Vemund Jaren var blant deltakerne på Geilo. Foto: Kjell Bitustøyl

Last ned seminarrapporten fra ferdselsseminaret her. I rapporten er det bl.a. linket til alle presentasjoner som ble holdt i forbindelse med seminaret.

Norsk villreinsenter ønsker å takke alle involverte og alle deltakere!

villrein.no – Anders Mossing