Digital utgave av temaheftet “Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur”


Tema_forside_innhold_web.jpg

Temahefte «Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur» kan nå leses som digital utgave. Heftet består i hovedsak av en samling artikler som tidligere har vært utgitt i Villreinen. Det har blitt et spennende og omfattende hefte på ca. 130 sider som er trykket opp i et begrenset antall.

Les mer…


villrein.no – Fred Ivar Aasand