Digital utgave av årboka Villreinen 2019


Villreinen_web_miniatyr.jpg

For å nå enda flere lesere gir Villreinrådet i Norge også ut Villreinen 2019 digitalt. Med digital utgave fritt og lett tilgjengelighet på «alle skjermer», vil forhåpentligvis leserkretsen utvides. Den digitale utgaven er nå tilgjengelig for fri lesing!

Les mer…


villrein.no – Fred Ivar Aasand