Arne Nyaas takker av som redaktør for Villreinen


Leder for Villreinrådet i Norge, Øystein Landsgård (t.v), takker Arne Nyaas for hans mangeårig innsats som redaktør for Villreinen.

Leder for Villreinrådet i Norge, Øystein Landsgård (t.v), takker Arne Nyaas for hans mangeårig innsats som redaktør for Villreinen.

Arne Nyaas takker av etter 13 år som redaktør for Villreinen. Arne har uten tvil vært en betydelig bidragsyter til at Villreinen har stor anseelse som årlig formidler av ny kunnskap om villreinen – fra biologi, levesett til forvaltning og jakt. I tillegg til å inneha en skarp penn, er Arne en usedvanlig habil fotograf som blant annet Villreinen har nytt godt av i alle disse årene.

I tillegg til å ha vært redaktør for årboka Villreinen har Arne vært medansvarlig for å publisere artikler og holde nettsiden villrein.no oppdatert.

Selv om Arne nå takker av som redaktør for Villreinen, blir han verken arbeidsledig eller lar grådyra i stikken. Arne fortsetter blant annet som redaktør for magasinet Forollhogna som nettopp kom ut med 2017-utgaven, og han har fortsatt ansvaret for minimumstellingene i Forollhogna villreinområde.

Villreinrådet i Norge takker Arne for den mangeårige og betydningsfulle innsatsen og ønsker lykke til med fortsatt mange års virke for grådyras beste.


Henvendelser om artikler eller lignende til årboka Villreinen eller til nettsiden villrein.no kan nå rettes til ny redaktør Fred Ivar Aasand.