Jegermøte NORDFJELLA

CWD-utfordringer  

I samband med villreinjakta i Nordfjella vert det arrangert jegermøte: 
Torsdag 29. juni kl. 19.00 Kultursalen i Lærdal (Villakssenteret) 
og
Fredag  30. juni kl. 17.00 Torpomoen, Ål   NB. 

Møte i Lærdal vil med all sannsynlighet bli streamet av NRK Sogn og Fjordane.

Program

 • Plan for uttak av stamma — Kristin Ruud Alvseike  MT (20 min )
 • Resultat av prøver testa i 2017 — Jørn Våge Vetrinærinstituttet (15 min )  
 • Jakta 2017 — Orientering frå villreinutvalet (15 min )
 • Soneforskrift, korleis skal jegerane forholda seg til den — Harald Øverby  MT (20 min ) 
 • Opplegg for prøvetaking 2017 — Christer Rolandsen NINA, Bjørnar Ytterhus NINA (15 min )
 • Jaktoppsyn 2017 — orientering (20 min )
 • Spørsmål

Innleiarar frå: Villreinutval, Nina, Miljødirektoratet, Mattilsynet.

Vel møtt!

Arr:  Villreinutvalet, Villreinnemnda, Kommunane.

Desse kjem: 

 • Kristin Ruud Alvseike  MT 
 • Harald Øverby  MT 
 • Christer Rolandsen NINA 
 • Bjørnar Ytterhus NINA 
 • Knut Morten Vangen MD 
 • Erik Lund MD 
 • Kjartan Knutsen SNO 
 • Jørn Våge Vetrinærinstituttet.

 

villrein.no – Fred Ivar Aasand