– Alle mann til pumpene!


Forskerne Olav Strand (nummer to fra venstre) og Bjørnar Ytrehus (til høyre) i Norsk institutt for naturforskning (NINA) - på bildet sammen med seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet - kommer med en kraftig oppfordring i forbindelse med skrant…

Forskerne Olav Strand (nummer to fra venstre) og Bjørnar Ytrehus (til høyre) i Norsk institutt for naturforskning (NINA) – på bildet sammen med seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet – kommer med en kraftig oppfordring i forbindelse med skrantesjuken (CWD). – Nå må alle mann til pumpene! Arkivfoto: Arne Nyaas

Forskerne Olav Strand og Bjørnar Ytrehus i Norsk institutt for naturforskning (NINA) frykter skrantesjuka og roper et kraftig varsku i årets utgave av årboka «Villreinen». I en fem sider lang artikkel er oppfordringen klar: – Nå må alle mann til pumpene!

Årboka “Villreinen 2017” er klar for distribusjon i månedsskiftet mai/juni; likevel velger vi å “slippe” en av artiklene nå, tre måneder før utgivelse. Dette gjør redaksjonen i samråd med artikkelforfatterne. Dette er noe av det som Olav Strand og Bjørnar Ytrehus understreker i artikkelen:

All kunnskap tilsier at det er en tragedie som har rammet norsk villrein. I øyeblikket kan vi bare håpe at det utelukkende er Nordfjella som er rammet. Men vi kan ikke satse på at det er slik. Dette er en situasjon som krever mye av alle som er interessert i hjortevilt og som ønsker friske, høstbare bestander. Vi må forberede oss på at sykdommen også kan dukke opp i andre områder, og vi må bygge kapasitet for dette.

Det har kommet et forbud om bruk av saltstein og fôring av hjortevilt. Dette må vi følge opp lojalt! Det bør også arbeides med å kartlegge steder hvor det har vært satt ut saltstein (både til hjortevilt og sau). I Nordfjella, og kan hende også i andre villreinområder, bør vi lage planer og strategier for hvordan disse områdene skal saneres.

Det er mye som kommer til å bli uvant og nytt de neste åra. Det kommer også til å bli slik at ansvarlige myndigheter og rettighetshavere må ta vanskelige og dramatiske valg. Hele tiden kommer vi alle til å ønske at vi hadde mer kunnskap å understøtte valgene med. Dessverre må vi nok bare innse at dette er en sykdom som trykker oss opp i et hjørne, og at savnet etter mer kunnskap kommer til å bli kronisk.

Tidligere har vi klart å bli kvitt svært mange alvorlige sykdommer, blant annet smittsom skrapesjuke hos sau, som også er en prionsykdom.  Alt dette gjør at vi tross alt er bedre rusta enn mange for å klare oppgaven.  Så – la oss hjelpe hverandre og gjøre det vi kan for å bekjempe skrantesjuke!  Vi skal i alle fall ikke bli husket for å være de som sov på post og lot denne marerittsjukdommen bre seg uten motstand!

«Villreinen 2017» kommer fra trykkeriet i siste halvdel av mai (108 sider, alle i farger). Villreinrådet i Norge, som utgiver, har aldri tidligere publisert noe av innholdet på forhånd. Men denne gangen gjør vi et unntak. Last ned artikkelen «Villrein og skrantesjuke; hva nå?» – pdf (lettversjon).

 

Arne Nyaas, redaktør årboka Villreinen

 

Siste (oppdatert 21. februar 2016):

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP) har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) om tiltak for å stanse spredningen av skrantesjuke i Norge.  LES SVARET HER