Skrantesjuken når Stortinget


Rasmus Hansson (MDG) lurer på om statsråd Dale kan garantere at nødvendige tiltak settes i verk raskt nok. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Rasmus Hansson (MDG) lurer på om statsråd Dale kan garantere at nødvendige tiltak settes i verk raskt nok. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) har løftet frem spørsmål om tiltak for å hindre spredning av skrantesjuken til Stortinget.

I skriftlig form utfordrer Hansson Landbruks- og matminister Jon Georg Dale til å besvare følgende spørsmål:

“Skrantesjuke ble påvist i Norge og dermed første gang i Europa i mars 2016. Det er en dødelig og smittsom sykdom som rammer hjortevilt. I verste fall vil den spre seg til reinsdyr og andre hjortevilt både i Norge og våre naboland. Sykdommen er derfor ett kritisk trussel mot norsk natur og særlig mot villrein. Det kan være behov for raske og omfattende tiltak. Kan statsråden garantere at han raskest mulig vil iverksette tiltakene som trengs for å stanse spredningen av skrantesjuke i Norge?”

Statsråden viser til den midlertidige forskriften som ble innført og seinere forlenget (muligens i påvente av en mer permanent forskrift). Statsråden viser til økt fokus på kartleggingsarbeid for å få bedre oversikt over omfang og forekomst. På tiltakssiden forøvrig svarer han at det er for tidlig å konkludere, men understreker at de tar situasjonen alvorlig.

Les hele svaret fra statsråden her.

Politiske ledelse i både Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har allerede blitt kritisert for manglende oppfølging.

Klar tale frå NRL – Norske Reindriftssamers Landsforbund

villrein.no – Anders Mossing