63 000 ampere i “smellen”


Ifølge Meteorologisk institutt var det 63 000 ampere i lynnedslaget som tok livet av 323 villrein på Hardangervidda. (Illustrasjonsfoto).

Ifølge Meteorologisk institutt var det 63 000 ampere i lynnedslaget som tok livet av 323 villrein på Hardangervidda. (Illustrasjonsfoto).

323 villrein ble slått rett i bakken av lynet på Hardangervidda. NRK Telemark opplyser at Meteorologisk institutt har sjekket koordinatene der villreinen befant seg. Laila Fodnes Sidselrud bekrefter at det trolig var lynet som drepte reinen.

– Det lynet jeg har funnet ble registrert i dette området. Dette er innenfor 400 meter fra der reinen ble funnet, så treffet kan godt ha vært midt i reinflokken. Lynet ble registrert fredag 26/8-16 kl. 13.27 lokal tid. Maksimal strøm i dette lynnedslaget var 63 ka, altså 63 000 Ampere, opplyser Laila Fodnes Sidselrud til NRK Telemark

Les mer om lynnedslag, forholdsregler og førstehjelp

 

 

villrein.no – Arne Nyaas