CWD påvist på nytt i Nordfjella


250 villrein fra Hardangervidda (lynnedslaget) skal analyseres for mulig CWD (Chronic Wasting Disease). Det er hodene som sendes inn. Her fra mottaket i Borgund i Lærdal. Foto: Lars Nesse

250 villrein fra Hardangervidda (lynnedslaget) skal analyseres for mulig CWD (Chronic Wasting Disease). Det er hodene som sendes inn. Her fra mottaket i Borgund i Lærdal. Foto: Lars Nesse

Et nytt tilfelle av CWD (Chronic Wasting Disease), eller skrantesyke som den dødelige sykdommen nå heter på norsk, er påvist på en villrein felt under jakta i Nordfjella. –  Det var ingen teikn på at bukken var sjuk då jegeren skaut den, den framstod som livskraftig. Dette er klassisk, som skildra frå Amerika, opplyser Kåre Rudningen til porten.no

Så langt i høst er prøver fra over 100 villrein felt i Nordfjella sendt til Veterinærinstituttet og analysert for mulig skrantesyke. Alle, med unntak av bukken, har vært negative. Resultatet av prøvene offentliggjøres – fortløpende –  på nettsida til Hjorteviltregisteret

 

Et omfattende opplegg

I Nordfjella villreinområde skal hodene av all felt villrein samles inn og sjekkes av Veterinærinstituttet/Mattilsynet. Det samme skal hodene av 100 rein felt på Hardangervidda (opprinnelig plan, men utvidet p.g.a. lynnedslaget) og hodene av 100 rein felt i Forollhogna. Mattilsynet og Miljødirektoratet har planene klare for å teste 20 000 hjortedyr, inklusive tamrein. I tillegg skal det tas prøver av hjortedyr som blir felt under jakt i utpekte områder.

Sykdommen CWD ble første gang påvist i Norge på ei villreinsimle i Nordfjella i mars i år. I forbindelse med merking ble det registrert ei død simle som senere fikk sykdommen påvist av Veterinærinstituttet. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa. Og, CWD har aldri tidligere vært påvist i ville bestander av rein. Senere ble CWD påvist på to elger i Selbu. Prionsykdommer rammer sentralnervesystemet. Det finnes ingen behandling for sykdommen, og den er alltid dødelig.

Mandag 15. august var det informasjonsmøte om skrantesyke (CWD) for villreinjegere bosatt i Lærdal, Årdal og Aurland. Dagen etter for jegere bosatt i Hemsedal, Ål og Hol kommuner. Les mer om møtet i Aurland

 

villrein.no – Arne Nyaas