100 tamrein drept av lyn på 1930-talet


Arvid Jåma. Foto: Kjell Bitustøyl

Arvid Jåma. Foto: Kjell Bitustøyl

Reindriftseigar Arvid Jåma frå Fosen fortel at foreldra hans saman med dei andre i sijten Meidalsgruppa på Høylandet i Vestre Namdal tidleg på 1930-talet opplevde ein liknande tragedie som det som skjedde no på Hardangervidda. Dei mista over 100 reinsdyr i  lynnedslag. ”Foreldra mine måtte utsette flyttinga til Fosen til 1948/49 for å spare seg opp nye dyr”, fortel Jåma.

 

villrein.no – Kjell Bitustøyl