Mediestorm for SNO-tilsette


Naturoppsyn i SNO på Skinnarbu, Knut Nylend (bildet), var den som fekk ansvaret for å gjera nyhendet kjent for omverda. Han og Håvard Kjøntvedt har aldri opplevd maken til mediestorm omkring ei slik hending. Arkivfoto: Arne Nyaas

Naturoppsyn i SNO på Skinnarbu, Knut Nylend (bildet), var den som fekk ansvaret for å gjera nyhendet kjent for omverda. Han og Håvard Kjøntvedt har aldri opplevd maken til mediestorm omkring ei slik hending. Arkivfoto: Arne Nyaas

Numedølen Håvard Kjøntvedt i Statens naturoppsyn på Rødberg i Buskerud trudde vel knapt sine eigne auger då han fredag 26. august kom over reinsflokken som var slegne i bakken og drept av lynet litt nord for innsjøen Vesle Saure på Vinje kommune sin del av Hardangervidda. Det var 323 daude reinsdyr i alt, simler og bukkar og 70 kalvar. Ingen kan hugse at så mange dyr, og då visst ikkje villrein, på denne måten har late livet på grunn av lynnedslag. 

Naturoppsyn i SNO på Skinnarbu Knut Nylend var den som fekk ansvaret for å gjera nyhendet kjent for omverda, han og Håvard Kjøntvedt har aldri opplevd maken til mediestorm omkring ei slik hending. Telefonane sto ikkje stille, og ikkje berre norske media, men òg frå Sverige og Danmark kom det telefonar. Naturoppsyn Kjøntvedt kan fortelje at til og med folk frå CNN tok kontakt. 

Sundag 28. august var folk frå SNO og representantar frå Norsk institutt for naturforskning (NINA) i området for å ta ut prøver av dei daude dyra. Området der dette skjedde ligg på privat grunn i Vinje kommune, i ei nordvendt helling ca 1250 meter over havet. Villreinjakta er i full gang og det har vore mykje dyr i området. Prøver blir tekne med tanke på mogleg smitte av CWD, resultata av desse er enno ikkje kjent. 

Veret har vore ekstremt denne dagen med regn, torever og lyn. Og jegerar som var eit godt stykke unna, i Stordalen, kunne kjenne det riste i bakken. Kva som skal skje vidare med dei daude kroppane er enno ikkje bestemt. Mange kallar det ein dyretragedie. ”Det hadde det vore om nokon hadde eigd dyra”, seier Knut Nylend, men ettersom dette er villrein, vil han heller bruke ordet naturkatastrofe.


323 villrein daude på grunn av lynnedslag. Foto: Håvard Kjøntvedt, SNO/Miljødirektoratet

323 villrein daude på grunn av lynnedslag. Foto: Håvard Kjøntvedt, SNO/Miljødirektoratet


Det var i dette området dei 323 dyra blei funne, drepne av lynet.

Det var i dette området dei 323 dyra blei funne, drepne av lynet.


Medietrykket omkring denne saka har vore enormt stort, her blir villreinforskar i NINA Olav Strand intervjua av NRK på Skinnarbu. Foto: Kjell Bitustøyl

Medietrykket omkring denne saka har vore enormt stort, her blir villreinforskar i NINA Olav Strand intervjua av NRK på Skinnarbu. Foto: Kjell Bitustøyl


Dette er innsjøen Vesle Saure sett mot nord. Me ser Vråsjåhallene som ei mørkare flate litt bak i øvre del av biletet. Heilt til venstre i biletet, opp frå vatnet og til venstre ligg ryggen der lynet har slege ned, i nordhallet av denne skjedde det.…

Dette er innsjøen Vesle Saure sett mot nord. Me ser Vråsjåhallene som ei mørkare flate litt bak i øvre del av biletet. Heilt til venstre i biletet, opp frå vatnet og til venstre ligg ryggen der lynet har slege ned, i nordhallet av denne skjedde det. Foto: Kjell Bitustøyl

 

villrein.no – Kjell Bitustøyl