Landslinja i natur- og miljøfag er i gang


Elevene navnga de ulike delene etter finpartering. Foto: NVS/Guro Lien.

Elevene navnga de ulike delene etter finpartering. Foto: NVS/Guro Lien.

De 11 elevene ved Rjukan Videregående skole som har valgt landslinja i natur- og miljøfag er i gang med undervisningen ved Norsk Villreinsenter. Den første dagen sto blant annet slakting, partering og matlaging i sentrum. Og råvaren var selvfølgelig villrein.

Landslinjen er et samarbeid mellom Rjukan videregående skole, Høgskolen i Telemark, Hardangervidda Nasjonalparksenter, Norsk Villreinsenter (NVS) og Statens Naturoppsyn (SNO). Samarbeidet med høyskolen gir verdifull kompetanse og studiepoeng mens elevene tar videregående utdanning. Ved Hardangervidda Nasjonalparksenter får elevene tilgang til moderne fasiliteter som naturlaboratorium, undervisningsrom, kinosal og bibliotek. Gjennom samarbeidet med NVS/SNO, som er lokalisert i samme bygg, får elevene tilgang til de beste lærekrefter, topp utstyr og praktisk feltarbeid.


Naturveiledere Brita Homleid Lohne i SNO demonstrerte litt før elevene slapp til. Foto: NVS/Guro Lien.

Naturveiledere Brita Homleid Lohne i SNO demonstrerte litt før elevene slapp til. Foto: NVS/Guro Lien.

Utdanningsprogrammet er et studiespesialiserende program ved vekt på realfag. Landslinja har 35 uketimer, der fem er forbeholdt høyskolefag. Samarbeidet med høyskolen gir studentene 5 studiepoeng per skoleår, dvs. 15 studiepoeng etter endt løp. Undervisningen gis av godt kvalifisert fagpersonell ved NVS, SNO, Høgskolen i Telemark og av utvalgte gjesteforelesere. Elevene inviteres til høyskolens avdeling i Bø en dag i hvert semester. Deler av forelesningene i studieemnet vil finne sted nettopp der.

For mange av elevene var møtet med et villreinslakt en spennende opplevelse. De grovdelte slaktet, for deretter å findele og navngi de ulike delene. Gjennom anatomisk slakting og matlaging fikk de innblikk i villreinen som matressurs, hva de ulike delene av reinen kan brukes til og tradisjonene som følger med. Dagen var ellers fylt med spennende stoff om reinen som råvare, historisk bruk og samisk kultur. Elevene avsluttet dagen med å lage en god middag over bålet, basert på noe av det beste naturen har å by på: reinkjøtt i rømme, samisk tynnbrød og blåbærkrem.


Undervisningsdagen ved Skinnarbu ble avsluttet i "Steinbua" med matlaging. Foto: NVS/Guro Lien.

Undervisningsdagen ved Skinnarbu ble avsluttet i “Steinbua” med matlaging. Foto: NVS/Guro Lien.

Dette var bare en av ti undervisningsdager som NVS/SNO skal ha med elevene. Mange spennende og lærerike temaer venter utover studieåret.

Vil du vite mer, kan du navigere videre til denne linken, eller kontakte Rjukan Videregående skole på 35 91 99 00 / rjukan.vgs@t-fk.no.

 

villrein.no – Anders Mossing