Snøras tok minst 21 villrein


Minst 21 dyr ble avdekket under fotturen. Foto: Hans Christian Tenol-Tuxen Lilleøren.

Minst 21 dyr ble avdekket under fotturen. Foto: Hans Christian Tenol-Tuxen Lilleøren.

Turgåer Hans Christian Tenol-Tuxen Lilleøren var på tur i Fresvikfjella i Fjellheimen villreinområde da han i helga kom over restene etter minst 21 rein som har vært tatt av ras. Mest sannsynlig ble dyrene tatt av ras tidlig i vinter, og først nå har de smeltet frem fra snøen.

Fjellheimen ligger i Sogn og Fjordane og strekker seg fra Fresvik i øst til Masfjorden i vest. Området har en vinterstamme på ca. 500 dyr. Disse dyrene er fordelt på to delområder adskilt av Rv13 over Vikafjell. Disse delområdene er mer eller mindre adskilt fra hverandre, og det er sjeldent mye utveksling av rein. Området der raset gikk er i den østlige delen. Til tross for at man i vinter hadde problemer med å til en skikkelig minimumstelling, antar man at vinterstammen er ca. 350 dyr i dette delområdet.

Hvordan denne hendelsen vil påvirke forvaltningen er altfor tidlig å si noe om. Først må man få fakta på bordet. Sålangt er det avdekket at minst 21 dyr har avgått i dette raset, men tallet kan øke. Mannskap fra Statens Naturoppsyn vil befare området, men med de store snømengdene som kom i vinter, og den seine smeltinga på vårparten og i sommer, vil de avvente litt.

Det er forøvrig ikke uvanlig at villrein blir tatt av snøras. Hjorteviltregistret fører statistikk for fallvilt av bl.a villrein, men det er ikke på et slikt detaljnivå at man kan hente ut tall for dyr tatt av ras. I seinere år har det imidlertid vært en rekke slik saker i ulike villreinområder. For et par år siden gikk det med 76 dyr i et snøras i Nordfjella villreinområde. I 2006 skjedde en av de mest omfattende av slike hendelser i nyere tid. Da gikk det med 245 dyr i et snøras i Snøhetta villreinområde. Les mer om hendelsen her.

 

villrein.no – Anders Mossing