Nytt sperregjerde skal hindre tamreinovergang


Fredag 28. august var det sluttbefaring på det 13 kilometer lange sperregjerdet som skal hindre overgang av tamrein fra Riast/Hylling reinbeitedistrikt og vestover inn i Forollhogna villreinområde. Foto: A. Nyaas

Fredag 28. august var det sluttbefaring på det 13 kilometer lange sperregjerdet som skal hindre overgang av tamrein fra Riast/Hylling reinbeitedistrikt og vestover inn i Forollhogna villreinområde. Foto: A. Nyaas

Arbeidet med sperregjerdet langs Rørosbanen fra Glåmos til Vongravsgrenda er sluttført. Arbeidet startet i fjor høst. Jernbaneverket har vært byggeansvarlig. Hensikten med gjerdet er å hindre tamreinovergang fra Riast/Hylling reinbeitedistrikt og inn i Forollhogna villreinområde.

Byggeprosjektet var ute på anbud i fjor sommer, og Norskog ved Mikkel Eira fra Kautokeino fikk byggeoppdraget. Sperregjerdet langs jernbanelinja er 13 kilometer langt. I tillegg kommer forlengelsen videre nordover til Råen. Før byggearbeidene startet i fjor høst, måtte det det gamle sperregjerdet som Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fikk reist på slutten av 1960-tallet, ryddes vekk. Dette gjerdet var en forsterkning av det opprinnelige jernbanegjerdet på strekningen.

Staten har vært en betydelig bidragsyter i prosjektet med bevilgninger på totalt 2, 46 mill. kroner. I tillegg har Jernbaneverket bidratt med 200 000 kroner og Forollhogna villreinvald med 25 000 kroner. Jernbaneverket skal, etter inngått avtale, stå for kontrollen av sperregjerdet og administrere nødvendig vedlikehold. Utgiftene til vedlikeholdet skal dekkes gjennom et vedlikeholdsfond som består av bevilgningen på 200 000 kroner (Jernbaneverket), samt bevilgningen på 25 000 kroner (Villreinvaldet).

Les mer og se flere bilder på nettsiden til Forollhogna villreinområde.

 

villrein.no – Arne Nyaas