Villreinen kan ha overlevd i Norge under siste istid


Mesteparten av Norge var dekket av en tykk iskappe under siste istid. Kan det allikevel ha vært levelig for reinen i visse områder. Foto: Anders Mossing

Mesteparten av Norge var dekket av en tykk iskappe under siste istid. Kan det allikevel ha vært levelig for reinen i visse områder. Foto: Anders Mossing

Siste istid varte i ca. 100 000 år og varte frem til ca. 10 000 år siden. Store deler av Norge var dekket av en tykk iskappe, og mesteparten av det livet vi finner her i dag overlevde neppe denne perioden. Det viser seg allikevel at noen områder var helt isfrie. Kanskje har reinen vært her hele tiden?

Mange forskere har opp gjennom tidene samtykket om begrepet “tabula rasa” – at alt liv forsvant under siste istid. Teorien om at all flora og fauna kom krypende tilbake etter at isen forsvant, slår sprekker. De høyeste toppene, samt øyer ytterst langs kysten var isfrie, og her kan det ha vært levelig for både planter og dyr.

Det lille leddyret sørlig tusenbeinkreps er funnet fire steder i Trollheimen. Man har ikke funnet genetiske slektskapstrekk mot andre tusenbeinkreps rundt om i verden. Høyst sannsynlig har det levd i disse områdene i minst 2,5 millioner år.

Tusenbeinkrepsen er antakelig ikke alene om å ha overlevd siste istid. Arter som furu, malurt, lemen og villrein kan ha vært her hele tiden. En nunatak-teori, som går ut på at dyr og planter har overlevd på de høyeste, isfrie fjelltoppene, styrkes. Og kunnskapen om nettopp tusenbeinkreps er med på å bekrefte de nye teoriene.

Les mer.

villrein.no – Anders Mossing