Ingen krav om skriftlig overgangsavtale


Ingen offentligrettslig krav om skriftlig tillatelse for overføring på Hardangervidda i år. Ill.foto: Anders Mossing

Ingen offentligrettslig krav om skriftlig tillatelse for overføring på Hardangervidda i år. Ill.foto: Anders Mossing

Alle fellingstillatelser på Hardangervidda kan benyttes på andre vald enn der de er utstedt, såfremt rettighetshaverne godkjenner det. Normalt sett er det krav om skriftlig tillatelse for slik overføring. I år er det gitt en dispensasjon fra dette kravet.

Dette er et offentligrettslig krav i henhold til hjorteviltforskriftens §18 at slik tillatelse skal være skriftlig. Både på valdet det skal overføres til og overføres fra. I år er det altså gitt en dispensasjon til dette. Det er imidlertid slik at den enkelte rettighetshaver selv kan kreve skriftlig tillatelse, akkurat som de kan bestemme om en fellingstillatelse kan benyttes på andre vald eller ikke.

Hva betyr dette for jegerne som skal jakte? Du må fortsatt sjekke med rettighetshaverne om du får lov til å benytte andre fellingstillatelser på ditt vald/jaktfelt og/eller overføre kort til andre vald/jaktfelt. Men det offentlige krever ingen skriftlig tillatelse fra noen av de. Litt lettere kan det nok bli å få til bedre samjakt på tvers av grensene.

Lovdata – Forskrift om forvaltning av hjortevilt

 

villrein.no – Anders Mossing