Sliter med radiocesium i villreinkjøttet


Analysene av kjøttprøvene fra jaktsesongen i fjor viser en markant økning i nivået av cesium-137 i villreinkjøtt fra Snøhetta, Ottadalen Nord (Reinheimen) og særlig i Rondane Nord. Foto: A. Nyaas

Analysene av kjøttprøvene fra jaktsesongen i fjor viser en markant økning i nivået av cesium-137 i villreinkjøtt fra Snøhetta, Ottadalen Nord (Reinheimen) og særlig i Rondane Nord. Foto: A. Nyaas

De siste ti årene har det vært liten nedgang i nivåene av radioaktivitet i villrein. Nivåene varierer både mellom områder og mellom år. Analysen av kjøttprøvene fra jaktsesongen i fjor viser en markant økning for Snøhetta, Ottadalen Nord (Reinheimen) og Rondane Nord.

Det radioaktive nedfallet etter Tsjernobylulykken i 1986 rammet leveområdene til flere villreinstammer. Men forskerne følger utviklingen nøye med god hjelp av villreinjegere som samler inn kjøttprøver for analyse og registrering. I dag kom resultatet av fjorårets sjekk.

Mattilsynet anbefaler  generelt at ingen bør få i seg mer enn 80 000 Bq per år. For gravide, ammende og barn under to år bør det årlige inntaket ikke overskride 40 000 Bq.

Sigbjørn Stokke i Norsk institutt for naturforskning (NINA) påpeker følgende i dagens rapport: “Etter som Rondane Nord er det mest belastede området betyr det at kjøtt derfra kan konsumeres i mindre mengder enn fra de andre villreinområdene. Den høyeste verdien som ble målt for Rondane Nord var 2516 Bq/kg. For å holde seg innenfor den anbefalte grenseverdien bør ingen spise mer enn 32 kg i året av dette kjøttet. Tilsvarende tall for anbefalt maksimalt årlig kjøttinntak per person for de resterende villreinområdene er: Snøhetta 45 kg, Hardangeridda 178 kg, Ottadalen Nord 75 kg og Forollhogna 196 kg. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at grenseverdien for gravide, ammende og barn under to år er 40 000 Bq/år. For personer som faller inn under denne gruppen, betyr det at man ikke bør spise mer enn maksimalt 16 kg villreinkjøtt per år eller 0,04 kg per dag, dersom kjøtt fra Rondane Nord konsumeres”.  Last ned rapporten fra NINA (pdf).

 

Avhengig av hjelp fra villreinjegere

Uten velvillig hjelp fra villreinjegere hadde det ikke vært mulig for forskerne å “holde øye med utviklingen” etter Tsjernobylulykken. I høst håper forskerne å få inn  totalt 90 prøver, fordelt på  voksne simler fra Setesdal-Ryfylke, Hardangervidda, Ottadalen Nord (Reinheimen), Rondane Nord, Snøhetta og Forollhogna. Hver prøve skal bestå av minimum 100 g kjøtt (nakkemuskel) og kjeven.

 

villrein.no – Arne Nyaas