Arrangement på Hjerkinn – Fra skytefelt til nasjonalpark?

Onsdag 12. august inviterer Fylkesmannen i Oppland til arrangement om verneverdier og verneplanprosessen på Hjerkinn.

Fylkesmannen i Oppland fikk i 2013 i oppdrag fra overordnede miljømyndigheter å starte opp verneplanarbeidet for tidligere Hjerkinn skytefelt. Er du interessert i å få vite mer om verneverdiene i området og om verneplanprosessen, bør du komme til Hjerkinn denne dagen.

Program

Oppmøte i kinosalen på Hjerkinnhus kl. 14.30 – enkel servering (rundstykker, kaffe/te).

15.00.  Velkommen og innledning v/ fylkesmann Christl Kvam (ordstyrer for resten av arrangementet) – Fra skytefelt til nasjonalpark? Om historikken og verneplanarbeidet

15.20 Hva betyr restaurering og vern for oss? v/ ordfører Bengt Fasteraune, Dovre kommune

15.35 Norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt

– Hovedprinsipper v/ Dagmar Hagen, NINA

– Ferdig i 2020? v/ Pål Skovli Henriksen, prosjektleder Hjerkinn PRO, Forsvarsbygg

16.05 Hva betyr dette området for villreinen? v/ villreinforsker Olav Strand, NINA

16.25 Beinstrekk

16.40 Reiselivets bruk av området og forventninger til vern v/ Martin Hjerkind, reiselivets representant i referansegruppa

16.50 Beitebruken i området og forholdet til verneplanprosessen v/ Endre Amundgård, Jora beitelag

17.00 Botaniske verdier, naturtyper og fugleliv på Dovrefjell generelt og i det tidligere skytefeltet spesielt v/ biolog Bjørn Harald Larsen, Miljøfaglig utredning

17.20 Busstransport og felles gange til Viewpoint Snøhetta, servering av mat og drikke (fingermat fra Hjerkinn fjellstue)

18.20 Felles tur til verdifull(e) lokalitet(er) i nærområdet med Bjørn Harald Larsen. Turen avsluttes ca. kl. 20.00.

 

Arrangementet er åpent for alle, men av hensyn til mat og transport er det påmelding innen 9. august. Trykk her for påmeldingsskjema.

 

Fylkesmannen i Oppland ønsker velkommen!

 

Mer informasjon om arrangementet og verneplanprosessen finner du på nettsidene til Fylkesmannen i Oppland.