Langfjellaseminaret 2015


Fra 7. til 9. august avholdes “Langfjellaseminaret” for andre året på rad. Som tidligere er Krækkjahytte stedet, og seminaret har målsetning om å skape dialog, bredde og dybde innen natur- og kulturfeltet.

Seminaret er en del av en strategi om å bistå/inspirere til at Langfjellaregionen best mulig kartlegger villreinens- og tamreinens liv – og samspill med mennesker – gjennom 10 000 år, bygger undervisning, identitet og næring på disse natur- og kulturverdiene og strekker seg mot en bærekraftig utvikling som ivaretar disse verdiene for kommende generasjoner. Vi har et sterkt ønske om at ikke minst den lokale kunnskapen, særlig erfaringskunnskapen, må fram i lyset og at den må deles og styrkes.

En del av filosofien til seminaret, er at ulike kompetanser i samfunnet deler teoretisk kunnskap, praktisk kunnskap og verdikunnskap: forskere, friluftsfolk, fagfolk som jegere og gjetere, folk flest med sine tilfeldige observasjoner, folkevalgte mfl.

Seminaret satser på kvalitet framfor å bli en massemønstring, men det er plass til 10-15 stykker til, om noen ser de kan og vil. Alle er like velkomne!

Fullt program finner du her.

 

villrein.no – Anders Mossing