Internasjonal konferanse på Røros


Nå er det meste klart på Røros. Den 16.-21. august avholdes den 14. “International Arctic Ungulate Conference”. Konferansen avholdes kun hvert fjerde år, og i år er det altså Norges ansvar å avholde arrangementet.

Konferansen fokuserer på kløvdyr i arktiske strøk, verden rundt, med et spesielt fokus på villrein/caribou og moskus. Nordområdene i verden og de arktiske strøk er i endring, både som følge av industriell utvikling og klimaendringer. Endringene har kommet raskt og er til stor bekymring både i forhold til naturmangfold og menneskelige kulturelle aspekter. Konferanse vil fokusere på hvordan vi i fremtiden kan møte disse utfordringene, og forbedre interaksjonene mellom forskning og praktisk forvaltning/politikk.

Sist gang konferansen var lagt til Norge var i 1979, og den gang var også stedet Røros. Konferansens undertittel i år er “Fortid, nåtid og fremtid”, som gir mulighet til refleksjon om utviklingen siden sist, statusoppdatering og fremtidig mål. Konferansen er en unik mulighet for biologer, forvaltere, forskere, studenter og andre interesserte til å diskutere forskning og forvaltning i et sirkumpolært perspektiv.

Det er Miljødirektoratet og Norsk Institutt for Naturforskning som organiserer konferansen, sammen med en rekke medhjelpere, deriblant Norsk Villreinsenter. Det er fortsatt ledige plasser til konferansen.

Les mer her og meld deg på!

villrein.no – Anders Mossing