Folderen “Villreinjakt 2015” er klar


Årets foldere for villreinjakta er klar. Foto: Anders Mossing/Arne Nyaas

Årets foldere for villreinjakta er klar. Foto: Anders Mossing/Arne Nyaas

Statens Naturoppsyn (SNO) er tilsynsorgan i forbindelse med villreinjakta i alle norske villreinområder. Årlig utgir SNO en informasjonsfolder om sentrale aspekter jegerne må forholde seg til.

Folderen gir viktig informasjon om offentligrettslige forhold som bl. a. ettersøksplikt og hva du som jeger skal gjøre hvis du oppdager skadd rein. I tillegg kontaktinformasjon til oppsynet i de ulike villreinområde.

Her er en link til årets folder (PDF)

Alle 23 villreinområdene i Norge får i tillegg tilbud om utarbeidelse av en mer områdespesifikk folder. Her kan villreinutvalgene få plass til informasjon om mer lokale forhold. Knutshø er et slikt områder som har sin egen folder.

Her er en link til Knutshøs folder for 2015 (PDF)

 

Øvrige områder med spesifikk folder: Snøhetta, Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, Våmur Roan, Sunnfjord, Rondane Nord, Hardangervidda, Ottadalsområdet, Nordfjella og Lærdal-Årdal (last ned via spesifikk områdeside).

 

villrein.no – Anders Mossing/Arne Nyaas