Positivt tur-opplegg i Forollhogna


Med app´n fra Forollhogna nasjonalparkstyre finner du enkelt fram til utsiktspunktet Gruvåsen i Dalsbygda. Dette er en tur som passer for alle. 34 turforslag i Forollhogna-området er nå tilgjengelige for publikum. Foto: A. Nyaas

Med app´n fra Forollhogna nasjonalparkstyre finner du enkelt fram til utsiktspunktet Gruvåsen i Dalsbygda. Dette er en tur som passer for alle. 34 turforslag i Forollhogna-området er nå tilgjengelige for publikum. Foto: A. Nyaas

Forollhogna nasjonalparkstyre har lansert en turapp som skal bidra til økt verdiskapning i nasjonalparkens randsoner. Håpet er at turforslagene blir så populære at trafikken sentralt i området reduseres. Etter at vernet kom i 2001 har trafikken til og fra Hogna-toppen skapt problemer både  i Os og Midtre Gauldal kommuner.

I løpet av juli, august og september i fjor var det 3900 passeringer ved telleren nord for Såttåhaugen i Os og 1950 passeringer ved telleren på stien sør for Bakksetra i Midtre Gauldal. Målet for de aller fleste er Hogna-toppen (1332 m.o.h.), og tur-retur gjøres unna på dagen (de aller fleste).

Aksen Såttåhaugen-Hogna-Synnerdalen genererer den største trafikken i Forollhogna-området. Tellerne registrerer alle som passerer, både på veg inn og ut av området. I fjor var det totalt 3900 passeringer nord for Såttåhaugen (inn og ut). Dette tilsvarer 1950 personer. I snitt benyttet 22 personer stien på Os-sida hver dag i juli, august og september. Tilsvarende tall for trafikken på stien fra Bakksetra i Midtre Gauldal viste i fjor et snitt på 11 personer hver dag i telleperioden. Totalt 33 personer daglig  på aksen “Såttåhaugen-Hognatoppen-Bakksetra”.

Et effektivt stengsel

Trafikken på den gamle kjøreslepa fra Såtttåhaugen og på stien fra Synnerdalen er et effektivt stengsel for villreintrekkene sentralt i Forollhogna i sommerhalvåret. Villreinnemnda har engasjert seg i problematikken sammen med grunneierne. Det samme har Forollhogna nasjonalparkstyre gjort. Med den nye app-løsningen ønsker nasjonalparkstyret å bidra til å forene følgende mål: “Ta vare på verneverdiene, der både natur- og kulturarv inngår, legge til rette for gode opplevelser i naturen, bidra til kunnskapsformidling om natur- og kulturarven i området, bidra til lokal verdiskaping, skape forståelse for vernet gjennom økt samarbeid med lokale aktører i bygdene rundt.”


App-tilbudet i Forollhogna ble presentert i juni. Et tredvetalls turforslag inngår. Sjekk tilbudet, du også.

App-tilbudet i Forollhogna ble presentert i juni. Et tredvetalls turforslag inngår. Sjekk tilbudet, du også.


Stien fra Såttåhaugen i Os og inn til Forollhogna-toppen (1332 m.o.h.) er lettgått og trafikken er stor i juli, august og september.  I sommer kan turfolket i tillegg velge og vrake blant et tredvetalls turforslag produsert av Forollhogna …

Stien fra Såttåhaugen i Os og inn til Forollhogna-toppen (1332 m.o.h.) er lettgått og trafikken er stor i juli, august og september.  I sommer kan turfolket i tillegg velge og vrake blant et tredvetalls turforslag produsert av Forollhogna nasjonalparkstyre. Vil den ny turapp´n redusere trafikken sentralt i området? Mange håper på det. Foto: A. Nyaas

villrein.no – Arne Nyaas