Nytt verktøy for å kartlegge villrein


Villrein i Forollhogna fotografert under kalvetelling 2. juli 2015. Foto: Arne Nyaas

Villrein i Forollhogna fotografert under kalvetelling 2. juli 2015. Foto: Arne Nyaas

Miljødirektoratet, ved Statens naturoppsyn (SNO) og Artsdatabanken, lanserer nå en ny database som vil gjøre det enklere å kartlegge villreinens nåværende og historiske bruk av områder.

Databasen, som har fått navnet “Sett rein”, inneholder stedfestede observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. De eldste observasjonene som er lagt inn, går helt tilbake til Snøhetta på 1900-tallet.

– Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge, sier seniorrådgiver Arne J. Mortensen i SNO.

Åpen for alle

Per januar 2015 ligger det cirka 20 000 observasjoner i basen som inneholder en ny kartløsning. Lokalt feltpersonell har bidratt med nåtidsdata siden 2006 i de største områdene, og i tillegg er det er samlet historiske data. Sett rein er en åpen base, der alle som vil kan hente data etter nærmere definerte søkekriterier.

Verktøyet skal vise villreinens bruk av områder i utvalgte deler av landet, til ulike tidsperioder og årstider og hos ulike dyrekategorier (fostringsdyr, bukkeflokker, blandaflokker osv.) Utviklingen av “Sett rein” bygger på tre hovedkriterier: enkel metodikk, billig datainnsamling og langsiktig og løpende registrering av data.

Bygger på tilfeldige observasjoner

– I stor grad bygger “Sett rein” på tilfeldige observasjoner. Det betyr at mengden og fordelingen av plott i de enkelte områder også påvirkes av hvor tett og i hvilke områder observatørene har beveget seg i. Før basen inneholder tilstrekkelig lange tidsserier, må de som bruker dataene ta hensyn til dette. Etter hvert vil slike skeivheter få redusert betydning, sier Mortensen.

“Sett rein” er et verktøy for alle aktører i villreinforvaltningen, både lokalt og sentralt: forvaltere og planleggere, ulike myndigheter, rettighetshavere, forskere, organisasjoner, reiseliv og andre som har bruk for søkbare villreindata. Løsningen er utviklet i et samarbeid mellom Miljødirektoratet, ved SNO, og Artsdatabanken.

Registrerings- og innsynsløsningen finner du her:: http://nvs.villrein.no/sett-rein/


Villrein i Snøhetta Øst fotografert under kalvetelling 27. juni 2015. Foto: Arne Nyaas

Villrein i Snøhetta Øst fotografert under kalvetelling 27. juni 2015. Foto: Arne Nyaas

villrein.no – Anders Mossing/Arne Nyaas