Stor interesse for Villreinrådets fagdag


Over 70 personer deltok på fagdagen i regi av Villreinrådet i Norge. Stedet var Skifer Hotell på Oppdal. Foto: A. Nyaas

Over 70 personer deltok på fagdagen i regi av Villreinrådet i Norge. Stedet var Skifer Hotell på Oppdal. Foto: A. Nyaas

Klima, vegetasjon, sjukdommer og parasitter, reetablering av fjellrev, merkeprosjekter og endret områdebruk, siste nytt fra Miljødirektoratet, orientering om et nytt  NINA-prosjekt om villrein og vannkraft – og tur til avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet; dette var et program som trakk “fullt hus” for Villreinrådet i dagene 3. og 4. juni. 

Villreinrådet i Norge har landsmøte annet hvert år. Landsmøtene går på omgang blant villreinutvalgene. I tillegg arrangeres det årlige fagdager. Vertskap for landsmøtet og fagdagen i år var Snøhetta villreinutvalg. Årets arrangementet var lagt til Skifer Hotell på Oppdal.

Det startet bokstavelig talt “forrykende”, men alle påmeldte holdt seg på vegen i “forsommerværet” på turen til Oppdals-bygda. Stemningen var god og utbyttet rikt.


Ordfører Ola Røtvei ønsket utsendingene velkommen til fjell-, jorbruks- og turistbygda Oppdal. Kommunen skriver følgende på sin nettside: "Oppdal er den sørligste og største kommunen i Sør-Trøndelag, like stor som Vestfold Fylke. Over 55% …

Ordfører Ola Røtvei ønsket utsendingene velkommen til fjell-, jorbruks- og turistbygda Oppdal. Kommunen skriver følgende på sin nettside: “Oppdal er den sørligste og største kommunen i Sør-Trøndelag, like stor som Vestfold Fylke. Over 55% av arealet er vernet, og regionsenteret – med mesteparten av de 6843 innbyggerne (2. kvartal 2013) –  ligger vakkert til mellom de store fjellområdene i Dovrefjell og Trollheimen”. Foto: A. Nyaas


Erland Løkken, leder i Snøhetta villreinutvalg og vert for fagdagen og landsmøtet, orienterte om situasjonen i eget villreinområde. Last ned foredraget (pdf).

Erland Løkken, leder i Snøhetta villreinutvalg og vert for fagdagen og landsmøtet, orienterte om situasjonen i eget villreinområde. Last ned foredraget (pdf).

 

 

Foredragene (se bilder lenger ned..)

(NB: Samtlige foredrag holdt på Oppdal, kommer som nedlastbare pdf-filer…..)

Øystein Landsgård, leder i Villreinrådet, ønsket velkommen. Ola Røtvei, ordfører i Oppdal, åpnet landsmøtet, mens Erland Løkken, leder i Villreinutvalget for Snøhetta, orienterte om “vertskapsområdet”. 

Øyvind Nordli, klimaforsker ved Meteorologisk institutt, opprinnelig lesjing, var den første som entret talerstolen. “Kva hadde vi, kva har vi og kva får vi?” var temaet for hans meget interessante foredrag om været og klimaendringene. Nordli har tidligere blant annet arbeidet med lokale klimaendringer i forbindelse med vannkraftutbygginger. I foredraget på Oppdal rettet han søkelyset mot de nasjonale og langsiktige klimaendringene. Last ned foredraget (pdf)

Nina Eide, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) fikk det travelt i foredragssalen på Skifer Hotell. Kollega Annika Hofgaard måtte melde avbud rett før fagdagen, men Eide entret talerstole, først med Hofgaards foredrag (“Endringer av høyfjellsvegetasjonen i takt og utakt med klimaendringer”), senere med sitt eget: “Fjellrev og andre klimaflyktninger i høyfjellet”. Last ned foredrag – Hofgaards (pdf), last ned foredrag – Eides (pdf)

Kjell Handeland, veterinær og forsker på vilthelse ved Norges Veterinærinstitutt, entret talerstolen etter lunsj med foredraget “Sjukdommer og parasitter på villrein, nå og i framtiden”. Handeland har de siste årene hatt mye kontakt med villreinutvalgene i Rondane Nord, Rondane Sør, Nordfjella, Rendalen og Forollhogna i forbindelse med utbruddene av fotråte på villrein. I fjor høst og i vinter har han arbeidet med prøver fra 14 kalver skutt under jakta på Hardangervidda i fjor høst, og prøver fra 15 kalver felt i april i år. Last ned foredraget (pdf)

Olav Strand, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er uten tvil den villreinforskeren som er best kjent blant rettighetshaverne i Sør-Norge. “Merkeprosjekter og endret områdebruk” var – ikke uventet – temaet for hans foredrag på fagdagen i år. Last ned foredraget (pdf)

Vemund Jaren, seiniorrådgiver i Miljødirektoratet, benyttet anledningen til å orientere om status for arbeidet med de regionale planene for villreinområdene – og om oppfølgingen av dette arbeidet. Planene har et handlingsprogram som skal rulleres årlig, videre skal prinsipper og retningslinjer innarbeides i andre planer, eksempelvis kommuneplaner. – Det er svært viktig å medvirke aktivt i dette planarbeidet, påpekte Jaren som ellers opplyste at arbeidsgruppen nedsatt av KLD om kort tid (i løpet av juni 2015) leverer sitt forslag angående etableringen av de europeiske villreinregionene. Siste del av presentasjonen “Nytt fra Miljødirektoratet” gikk på Hjorteviltregisteret, inklusive forslaget til revidert forskrift. Denne delen var det Kari Bjørneraas som stod for.  Last ned foredraget (pdf)

Manuela Panzacchi, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), avsluttet “foredragsrunden” med å orientere om et nytt NINA-prosjekt om villrein og vannkraft, et prosjekt med støtte fra det store forskningsprogrammet EnergiX i Norges Forskningsråd. Her må det nevnes at to artikler i “Villreinen 2014” skrevet av Siri Wølneberg Bøthun og Olav Strand, om kraftutbygginger og revisjon av kraftkonsesjoner, var “snøballen” som “rullet det  hele i gang”. Last ned foredraget (pdf)

NB: Samtlige foredrag holdt på Oppdal, kommer som nedlastbare pdf-filer…..

 


Øyvind Nordli. Last ned foredraget (pdf). Foto: A. Nyaas

Øyvind Nordli. Last ned foredraget (pdf). Foto: A. Nyaas


Nina Eide. Last ned foredraget til Annika Hofgaard. Last ned foredraget til Nina Eide (pdf). Foto: A. Nyaas

Nina Eide. Last ned foredraget til Annika Hofgaard. Last ned foredraget til Nina Eide (pdf). Foto: A. Nyaas


Kjell Handeland. Last ned foredraget (pdf). Foto: A. Nyaas

Kjell Handeland. Last ned foredraget (pdf). Foto: A. Nyaas


Olav Strand. Last ned foredraget (pdf). Foto: A. Nyaas

Olav Strand. Last ned foredraget (pdf). Foto: A. Nyaas


Vemund Jaren. Last ned presentasjonen "Nytt fra Miljødirektoratet" (pdf), inklusive delen om Hjorteviltregisteret/Kari Bjørneraas. Foto: A. Nyaas

Vemund Jaren. Last ned presentasjonen “Nytt fra Miljødirektoratet” (pdf), inklusive delen om Hjorteviltregisteret/Kari Bjørneraas. Foto: A. NyaasKari Bjørneraas. Foto: A. Nyaas

Kari Bjørneraas. Foto: A. Nyaas


Manuela Panzacchi. Last ned foredraget (pdf). Foto: A. Nyaas

Manuela Panzacchi. Last ned foredraget (pdf). Foto: A. Nyaas

 

Øystein Landsgård gjenvalgt som leder i Villreinrådet

Øystein Landsgård (Norefjell-Reinsjøfjell) har vært leder i Villreinrådet i Norge siden 2003 (12 år). I år ga han valgkomitéen beskjed om at han ønsket avløsning, men at han – om det ble behov – kunne sitte i to år til. Før landsmøtet hadde Jørn Howlid, utvalg Blefjell, og Margit Smeland, nemnd Setesdal, også varslet valgkomitéen om at de begge ønsket avløsning. Valget ga følgende enstemmige vedtak:

Øystein  Landsgård, Norefjell-Reinsjøfjell (utvalg), gjenvalgt som leder i Villreinrådet

Erland Løkken, Snøhetta (utvalg), gjenvalgt

Lars Nesse, Nordfjella, (utvalg), gjenvalgt (kom inn som varamann vinteren 2015)

Tina Dyrstad, ny, (nemnd Setesdal)

Per Ousten, ny (nemnd Forollhogna)

…………………………………………………….

Vara 1: Solveig Gråberg (nemnd Ottadalen)

Vara 2: Endre Legreid (nemnd Hardangervidda)

Vara 3: Arnhild Gorsetbakk (nemnd Forollhogna)


Øystein Landsgård, utvalg Norefjell-Reinsjøfjell, ble enstemmig gjenvalgt som leder i Villreinrådet for to nye år. Til høyre Christian Hillmann, sekretær i Villreinrådet. Foto: A. Nyaas

Øystein Landsgård, utvalg Norefjell-Reinsjøfjell, ble enstemmig gjenvalgt som leder i Villreinrådet for to nye år. Til høyre Christian Hillmann, sekretær i Villreinrådet. Foto: A. Nyaas


Fra befaringen på Sæterfjellet avlsstasjon. Foto: A. Nyaas

Fra befaringen på Sæterfjellet avlsstasjon. Foto: A. Nyaas


Skiferbruddet i Oppdal er en luftig arbeidsplass. Foto: A. Nyaas

Skiferbruddet i Oppdal er en luftig arbeidsplass. Foto: A. Nyaas


Fra befaringen på hovedanlegget til Minera Skifer. Bedriften opplyser følgende på sin nettside: "Minera Skifer representerer skiferprodukter med høy kvalitet fra skandinaviske bergarter, som er mange hundre millioner år gamle. Minera Skifer er Skand…

Fra befaringen på hovedanlegget til Minera Skifer. Bedriften opplyser følgende på sin nettside: “Minera Skifer representerer skiferprodukter med høy kvalitet fra skandinaviske bergarter, som er mange hundre millioner år gamle. Minera Skifer er Skandinavias ledende skiferprodusent og har skiferbrudd i Oppdal og Otta i Norge og i Offerdal i Sverige. Hovedkontoret er lokalisert på Oppdal. Minera Skifer- konsernet har ca 145 ansatte og produserer knapt 300 000 m2 årlig. Årlig salg er ca. NOK 160 mill. Skifer fra Minera Skifer er eksportert til alle verdensdeler, og har gjennom årtier opparbeidet et godt rykte som kvalitetsprodukter. Alle produktene er CE-merket”. Foto: A. Nyaas

Dyktige guider på bussturen rundt om i Oppdal, var Lars Rise og Narve Hårstad, for øvrig leder og nestleder i Oppdal Bygdelamenning

 

villrein.no – Arne Nyaas