– Dere har laget gull av gråstein!


"Besøkssenter villrein" på Hjerkinn er offisielt åpnet. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft assistert av Jo Skorem (t.v.), daglig leder ved Norsk Villreinsenter Nord  og Hans-Jacob Dahl ved Pilegrimssenter Dovrefjell, skar snora i ettermiddag…

“Besøkssenter villrein” på Hjerkinn er offisielt åpnet. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft assistert av Jo Skorem (t.v.), daglig leder ved Norsk Villreinsenter Nord  og Hans-Jacob Dahl ved Pilegrimssenter Dovrefjell, skar snora i ettermiddag. Karl Baadsvik (bak), styreleder i Stiftelsen Norsk Villreinsenter, bivånet begivenheten. Foto: A. Nyaas

– Her på Hjerkinn har dere fått til mye. Jeg er dypt imponert over kreativiteten, motet, lagspillet og den sterke viljen som skal til for å gjennomføre det som er gjort til nå. Dere har laget gull av gråstein! poengterte klima- og miljøminister Tine Sundtoft som sjøl stod for den offisielle åpningen av “Besøkssenter villrein” i ettermiddag. Det gjorde Sundtoft ved å lovprise satsingen og ved å kappe snora.

viewpoint SNØHETTA var den første store satsingen til Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn. Anlegget hadde i fjor 22.000 besøkende. Nå har Norsk Villreinsenter i samarbeid med Pilegrimssenter Dovrefjell og iNasjonalparker anlagt et aktivitets- og opplevelsesområde ved senteret på Hjerkinn.  Etter den offisielle åpningen som skjedde i den ombygde skipscontaineren ved inngangen til villreinsenteret, kunne et 90-talls interesserte følge den opparbeidede gangstien mellom bygningsmassen ved Hjerkinnhus og E6. Her får alle interesserte et spennende møte med vår  natur- og kulturhistorie, ei historie som strekker seg flere tusenår tilbake i tid. Med dyktige og engasjerte naturveiledere som Heidi Ydse og Espen Rusten, begge ansatt i Statens naturoppsyn (SNO), ble vandringen i ettermiddag en suksess – til tross for et heller hustrig forsommervær. Grusstien er 800 meter lang og fører de besøkende forbi rekonstruerte fangstgroper for villrein, et båggåstø (anlegg for bueskyttere), et falkefangstanlegg (Hollandsk metode), ei felle for fjellrev og et nybygd sælehus. For, på Dovrefjell var det flere boplasser i tilknytning til fangstgroper og fangstanlegg. Dateringene viser at disse kan knyttes til vikingtid og middelalder. Boplassene ble først og fremst brukt i fangstperioder, men det var ikke bare fangstfollk som oppholdt seg her. Noen boplasser lå inntil ferdselsårer og ga ly til både pilegrimer og andre som gikk over fjellet.

Overrekkelse av rapport om Europeiske villreinregioner

Etter den offisielle åpningen av Besøkssenter villrein, med påfølgende vandring og servering av reinsdyrsuppe, gikk turen opp til viewpoint SNØHETTA. Naturveileder Heidi Ydse fortalte blant annet om hvordan området blir brukt i formidling til skoleelever og andre grupper. Inne i viewpoint SNØHETTA fikk Klima- og miljøministeren overrakt en rapport om europeiske villreinregioner fra Hans Olav Bråtå i Østlandsforskning. Ei arbeidsgruppe, ledet av Bråtå, har vurdert mulighetene for økt verdiskapning i villreinfjellet. I rapporten kommer de med konkrete forslag til hvordan dette kan løses.

Klima- og miljøministeren sa at hun gledet seg til å lese rapporten, og at hun har tro på bærekraftig bruk av fjellområdene våre. Det er på denne måten vi kan få økt aksept for vernet.

Bråtå kunne avsløre at de foreslår å innlemme alle de 10 nasjonale villreinområdene i de 2 europeiske villreinregionene. Last ned rapporten (pdf)

 

Se bildene fra åpningen av “Besøkssenter villrein”:


Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Foto: A. Nyaas

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Foto: A. Nyaas


Til tross for et heller hustrig forsommervær hadde et 70-talls interesserte tatt turen til Hjerkinn for å være med på åpningen av "Besøkssenter villrein". Foto: A. Nyaas

Til tross for et heller hustrig forsommervær hadde et 70-talls interesserte tatt turen til Hjerkinn for å være med på åpningen av “Besøkssenter villrein”. Foto: A. Nyaas


Bjørn Sigurd Glorvigen fra Dovre imponerte som invitert musiker og sanger. Foto: A. Nyaas

Bjørn Sigurd Glorvigen fra Dovre imponerte som invitert musiker og sanger. Foto: A. Nyaas


Jo Skorem, daglig leder ved Norsk Villreinsenter Nord, fikk fortjent ros for arbeidet han har gjort så langt. Han er pådriveren for det som skjer i regi av senteret på Hjerkinn. Foto: A. Nyaas

Jo Skorem, daglig leder ved Norsk Villreinsenter Nord, fikk fortjent ros for arbeidet han har gjort så langt. Han er pådriveren for det som skjer i regi av senteret på Hjerkinn. Foto: A. Nyaas


Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sjekker en av de rekonstruerte fangstgropene for villrein. Dyktig informant er SNOs Espen Rusten (til venstre). Foto: A. Nyaas

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sjekker en av de rekonstruerte fangstgropene for villrein. Dyktig informant er SNOs Espen Rusten (til venstre). Foto: A. Nyaas


Her viser Espen Rusten teknikken som villreinjegeren brukte ved et båggåstø. Foto: A. Nyaas

Her viser Espen Rusten teknikken som villreinjegeren brukte ved et båggåstø. Foto: A. Nyaas


Naturveileder Heidi Ydse, SNO, kan kunsten å holde på tilhørerne. Foto: A. Nyaas

Naturveileder Heidi Ydse, SNO, kan kunsten å holde på tilhørerne. Foto: A. Nyaas


På veg til sælehuset. Foto: A. Nyaas

På veg til sælehuset. Foto: A. Nyaas


Sælehuset er tømret og oppsatt av Jora Bygg og Laft AS. Foto: A. Nyaas

Sælehuset er tømret og oppsatt av Jora Bygg og Laft AS. Foto: A. Nyaas


Servering av gloheit suppe med grønnsaker og villreinkjøtt. Det smakte! Foto: A. Nyaas

Servering av gloheit suppe med grønnsaker og villreinkjøtt. Det smakte! Foto: A. Nyaas


Tre som koste seg på Hjerkinn. Fra venstre Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre kommune, Karl Baadsvik, styreleder i Norsk Villreinsenter og Ola Røtvei, ordfører i Oppdal kommune. Foto: A. Nyaas

Tre som koste seg på Hjerkinn. Fra venstre Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre kommune, Karl Baadsvik, styreleder i Norsk Villreinsenter og Ola Røtvei, ordfører i Oppdal kommune. Foto: A. Nyaas


"Besøkssenter villrein" er avgjort verdt en stopp på Hjerkinn. Foto: A. Nyaas

“Besøkssenter villrein” er avgjort verdt en stopp på Hjerkinn. Foto: A. Nyaas


En arbeidsgruppe ledet av Hans Olav Bråtå i Østlandsforskning, har vurdert mulighetene for økt verdiskapning i villreinfjellet. I rapporten kommer arbeidsgruppa med konkrete forslag til hvordan dette kan løses. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft …

En arbeidsgruppe ledet av Hans Olav Bråtå i Østlandsforskning, har vurdert mulighetene for økt verdiskapning i villreinfjellet. I rapporten kommer arbeidsgruppa med konkrete forslag til hvordan dette kan løses. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft mottok rapporten under besøket på viewpoint SNØHETTA. Foto: Ingrid Nerhoel

 

villrein.no – Arne Nyaas

villrein.no – Ingrid Nerhoel