– Det første store mediaoppslaget


"Villrein uten villmark" (NRK 1994) var det første store mediaoppslaget hvor hensynet til villreinens leveområde var i hovedfokus på TV. Det mener Tor Punsvik, som 21 år senere fortsatt er viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Ag…

“Villrein uten villmark” (NRK 1994) var det første store mediaoppslaget hvor hensynet til villreinens leveområde var i hovedfokus på TV. Det mener Tor Punsvik, som 21 år senere fortsatt er viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder. Foto: NRK TV

– Hvis det er noe du vil ha referert fra min side, så var vel dette det første store mediaoppslaget hvor hensynet til leveområdet til villreinen var i hovedfokus på TV. Før dette var det så vidt jeg minnes, i første rekke bestandsskjøtsel, jakt og jegeradferd som ble omtalt på TV. Minnes at vi fikk mange positive tilbakemeldinger etter visningen på TV.

Dette sier Tor Punsvik 21 år etter at programmet ble vist. Han er fortsatt viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder. Med i programmet var også Lars Arne Bay, som da var sekretær i villreinnemnda. Begge advarte mot kraftutbyggingen i området, og problemene som dette skapte for den sørligste villreinstammen i Europa. 

Et tips fra en av våre lesere med link til NRK-programmet, resulterte i et “artig gjensyn” for Tor Punsvik:

– Denne reportasjen ble gjort i forkant av innspurten i Flerbruksplan for Setesdal Ryfylke og den påfølgende verneplanprosessen med lokal forvaltning i SVR, handlingsplanen for hjortevilt mot år 2000, “Villrein og Samfunn”-prosessen og de store GPS-prosjektene i Langfjella, herunder Setesdalsheiene. Det er mye positivt som har skjedd i løpet av disse to tiårene, konkluderer Tor Punsvik.

Se programmet du også: http://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/FROG01000694/06-10-1994

 

villrein.no – Arne Nyaas