Inviterer til fagdag og landsmøte


Når de villreininteresserte samles, er Olav Strand, forsker I i Norsk institutt for naturforskning (NINA), nesten alltid til stede for å orientere om siste nytt, som her på Øyer i fjor. Foto: Arne Nyaas

Når de villreininteresserte samles, er Olav Strand, forsker I i Norsk institutt for naturforskning (NINA), nesten alltid til stede for å orientere om siste nytt, som her på Øyer i fjor. Foto: Arne Nyaas

Villreinrådet i Norge har landsmøte annet hvert år. Landsmøtene går på omgang blant villreinutvalgene. I tillegg arrangeres det årlige fagdager. Vertskap for landsmøtet og fagdagen i år er Snøhetta villreinutvalg. Årets arrangementet er lagt til Skifer Hotell Oppdal i dagene 3. og 4. juni 2015.

 

Spennende program på Oppdal

 Etter at Øystein Landsgård, leder i Villreinrådet, har ønsket velkommen og ordfører Ola Røtvei i Oppdal kommune har åpnet landsmøtet, skal Erland Løkken orientere om Snøhetta villreinområde. Løkken er utvalgsleder og vert for opplegget på Oppdal.

Programmet for årets fagdag:
▪ Klimaet i fortid, nåtid og framtid. Foredragsholder er Øyvind Nordli, klimaforsker ved Norges Meteorologiske Institutt.
▪ Endringer av høyfjellsvegetasjonen i takt og utakt med klimaendringer. Annika Hofgaard, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).
▪ Sjukdommer og parasitter på villrein, nå og i fremtiden. Kjell Handeland, veterinær og forsker på vilthelse ved Norges Veterinærinstitutt.
▪ Fjellrev og andre klimaflyktninger i høyfjellet. Nina Eide, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).
▪ Merkeprosjekter og endret områdebruk. Olav Strand, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA)
▪ Nytt fra Miljødirektoratet. Vemund Jahren, seniorrådgiver.

Det faglige opplegget onsdag 3. juni avrundes med en busstur til Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev. Lars Riise, styreleder i Oppdal Bygdealmenning, er leder på denne turen. I tillegg til å informere om det som skjer på Sæterfjellet vil Riise også orientere om Oppdal kommune. En stopp på Minera Skifer står også på programmet.

Før årsmøteforhandlingene starter torsdag 4. juni, skal Øystein Landsgård orientere om Villreinrådet og arbeidet som gjøres i regi av rådet. Deretter skal Manuela Panzacchi røpe detaljene i “Energi X”, et nytt prosjekt i regi av Norsk institutt for natuforskning (NINA).

Opplegget på Oppdal avrundes med lunsj og fordeling/utkjøring av årboka “Villreinen 2015” (se lenger ned på siden).

Last ned programmet for samlingen på Oppdal i dagene 3. og 4. juni 2015 (pdf)


Skifer Hotell Oppdal. Foto: Arne Nyaas

Skifer Hotell Oppdal. Foto: Arne Nyaas

Ønsker du/dere å delta på fagdagen og landsmøtet på Skifer Hotell Oppdal 3. og 4. juni 2015? Ta i så fall kontakt med Christian Hillmann, sekretær i Villreinrådet, på epost (christian.hillmann76@gmail.com) eller telefon: 90 15 25 71

 

“Villreinen 2015” sendes til trykk 6. mai


Villreinrådet i Norge har utgitt årboka “Villreinen” hvert år siden 1986. Årets utgave er den 30. i rekken og vil være klar for distribusjon/salg i månedsskiftet mai/juni. Årets utgave er på 104 sider + omslagssidene. I løssalg koster “Villreinen” 110 kroner. Utvalg/nemnder/andre som bestiller minimum 10 eksemplarer eller flere, betaler 85 kroner per eksemplar. Bestillingen sendes til Jan Hageland, kasserer i Villreinrådet: jan.hageland@fjellstyrene.no  Utvalg/nemnder/andre som har bestilt årboka – og som skal delta på fagsamlingen på Oppdal, vil få årbøkene utdelt der før hjemreise.

 

villrein.no – Arne Nyaas