Attraktiv jaktpakke i Rondane Nord


Rondane Nord sliter med økonomien. På årsmøtet tirsdag ble det bestemt å selge 5 dyr (primært samlet) for å øke villreinutvalgets inntekter. Fra venstre sekretær Trond Toldnes, leder Hans O. Arnekleiv (Dovre), Kjell Brennodden (styremedlem Folldal) …

Rondane Nord sliter med økonomien. På årsmøtet tirsdag ble det bestemt å selge 5 dyr (primært samlet) for å øke villreinutvalgets inntekter. Fra venstre sekretær Trond Toldnes, leder Hans O. Arnekleiv (Dovre), Kjell Brennodden (styremedlem Folldal) og Jan Olav Solstad (styremedlem Sel). Øvrige i styret er Erland Løkken, Dovre og  Jan P. Stebergløkken, Fron.  Foto: Arne Nyaas

Rondane Nord sliter med å opprettholde bestandsmålet på 1600 vinterdyr. I 2013 ble jakta avlyst, mens det i fjor ble felt 133 dyr nord for Fv 27 mellom Atnosen i Stor-Elvdal og Venabygd i Ringebu (vegen utgjør skillet mellom Rondane Nord og Rondane Sør). I årets minimumstelling ble det satt sluttstrek ved 1360 dyr. Et enstemmig årsmøte har fastsatt årets jaktkvote til 390 dyr. Fem dyr skal selges for å øke villreinutvalgets inntekter (1 fritt dyr, 2 frie dyr under 50 kg og 2 frie dyr under 40 kg). Målet er å selge dyrene samlet til et jaktlag med inntil fem jegere, til en anbudspris på minimum 30 000 kroner. Fellingsløyvene gjelder i hele Rondane Nord. Last ned jakttilbudet/jaktpakken (pdf).

 

Når jaktkvotene går ned, resulterer dette automatisk i mindre inntekter til rettighetshavere/villreinutvalg. På årsmøtet i Rondane Nord i fjor (2014) ble det vedtatt å utrede muligheten for å øke utvalgets inntekter ved salg av fellingsløyver. Dette gjøres i flere andre villreinområder, eksempelvis i Forollhogna og Snøhetta. Midlene som kommer inn via jakt, brukes til å dekke kostnader som villreinutvalgene har i administreringen av områdene.

I årsmøtet på Otta tirsdag var alle enige om å tilby jaktpakken på fem dyr. Tilbudet skal markedsføres via rettighetshavernes hjemmesider og via finn.no. Men, dersom noen av www.villrein.no`s lesere er interessert, så er det fullt mulig allerede nå å ta kontakt/legge inn bud via Dovre fjellstyres nettside (merk meldingen “Jaktpakke 2015”). Og husk: Villreinutvalget ønsker helst et samlet bud på alle fem dyrene (jaktlaget kan være på inntil fem jegere). Den store fordelen med dette opplegget er at dyrene kan felles, uavhengig av grenser, i hele Rondane Nord.

 

Ett vald – to villreinutvalg

Rondane-området ble slått sammen til ett vald i 2005, men forvaltes av Villreinutvalget for Rondane Nord (består av kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord-Fron og Sør-Fron) og Villreinutvalget for Rondane Sør (Ringebu, Øyer, Stor-Elvdal, Åmot, Ringsaker og Hamar). Men, kommunegrenser vises ikke i terrenget, derfor utgjør Fv 27 mellom Atnosen i Stor-Elvdal og Venabygd i Ringebu det administrative og jaktmessige skillet mellom nord og sør.

 

Villreinjakta i 2014

Fellingsstatistikken for Rondane Nord i fjor høst viser at 133 dyr ble felt av kvoten på totalt 286 dyr (46,5 prosent i felling). 58 dyr ble felt nord for elva Ula og 75 dyr sør for Ula. I oppsynsrapporten for 2014 påpekes blant annet følgende:

“Jaktutøvelsen i Rondane nord for Ula er i det store og hele bra. Deler av reinsstammen var spredd hele jakta. Liten kvote og få jegere førte til at også jegerne var spredd. De fleste av jegerne forholder seg til gjeldende lover og regler ved jaktutøvelsen, men det er noen få som tøyer grensene langt utenfor. Det ble beslaglagt to storbukker som var felt på kalvekort. Disse ble overdratt til andre jegere med bukkekort. Tre skadde dyr ble felt av jegere og tatt på kort”, og videre:

“Jaktutøvelsen i Vulufjellområdet er bra. Jegerne i Vulufjell og Sel har god jaktmoral og godt samarbeid om noen er uheldige og skadeskyter. Men det er fortsatt noe skyting på for lange holde, noe som i beste fall medfører bomskyting”.

“Jaktutøvelsen har vært god i forhold til at vi har hatt 186 jegere i området. Det har kommet mange innspill på at det er mange jegere i terrenget og rundt flokkene, noe som gjør felling vanskelig, særlig i helgene”.


En av flere fostringsflokker som ble fotografert i Rondane Nord under kalvetellinga i juni 2014. Foto: Arne Nyaas

En av flere fostringsflokker som ble fotografert i Rondane Nord under kalvetellinga i juni 2014. Foto: Arne Nyaas

villrein.no – Arne Nyaas