Det er nå det skjer…


"Rypa er ikke bare en av fuglene i fjellet, den er selve fjellets fugl". Sitat Johan B. Steen i boka "Ryper" (revidert utgave 1989).

“Rypa er ikke bare en av fuglene i fjellet, den er selve fjellets fugl”. Sitat Johan B. Steen i boka “Ryper” (revidert utgave 1989).

Tirsdag 5. mai 2015 ble en spesiell dag, for meg. Arbeidet med “Villreinen 2015” var gjort og jeg fikk tilbud om å være med Ingebrigt Storli på en arbeidsdag i Forollhogna. Ingebrigt er fjelloppsyn i Kvikne Utmarksråd og er i tillegg rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO). Som redaktør for hognareinen.no og for bladene “Hognareinen” og “Villreinen” har jeg alltid et stort behov for bilder. Derfor spurte jeg om å få bli med Ingebrigt til fjells. Ingebrigt og hans arbeidsgivere etterkom ønsket. En stor takk til alle!  Her er noen av bildene (de fleste er tatt med ei stor telelinse).


En flokk med bukker dukket opp, og de var nysgjerrige! Hornprakten har så vidt begynt å vokse ut igjen.

En flokk med bukker dukket opp, og de var nysgjerrige! Hornprakten har så vidt begynt å vokse ut igjen.


Den som ferdes i vårfjellet, må være forsiktig. Da vi fikk øye på bukkeflokken, ble det bråstopp. Ingebrigt Storli passer godt på.

Den som ferdes i vårfjellet, må være forsiktig. Da vi fikk øye på bukkeflokken, ble det bråstopp. Ingebrigt Storli passer godt på.


Både li- og fjellrypene kan havne på rødlista til Artsdatabanken. I "vårt" område så det stedvis sånn ut.

Både li- og fjellrypene kan havne på rødlista til Artsdatabanken. I “vårt” område så det stedvis sånn ut.


Det er godt med ryper i Forollhogna-området. Inntrykket etter fjellturen tirsdag 5. mai er oppløftende.

Det er godt med ryper i Forollhogna-området. Inntrykket etter fjellturen tirsdag 5. mai er oppløftende.


Dagen startet med sol, så drev skybankene inn fra sør. Derfor måtte vi legge inn ei lengre pause midt på dagen. Men, så dukket sola opp igjen.

Dagen startet med sol, så drev skybankene inn fra sør. Derfor måtte vi legge inn ei lengre pause midt på dagen. Men, så dukket sola opp igjen.


Disse fire ble fotografert på lang avstand, og utsnittet egner seg så vidt for bruk på nettet.

Disse fire ble fotografert på lang avstand, og utsnittet egner seg så vidt for bruk på nettet.


Noen kilometer lenger unna fant vi disse dyrene. Enkelte av kalvene var noen timer gamle.

Noen kilometer lenger unna fant vi disse dyrene. Enkelte av kalvene var noen timer gamle.


En av to fôringsstasjoner for fjellrev i Forollhogna.

En av to fôringsstasjoner for fjellrev i Forollhogna.


Seterbruket er omfattende i Forollhogna-området, men på denne setervollen har det ikke vært drift på flere år.

Seterbruket er omfattende i Forollhogna-området, men på denne setervollen har det ikke vært drift på flere år.


Lirypesteggene har det travelt nå, som denne "flottenfeieren".  - Takk for turen, folkens!

Lirypesteggene har det travelt nå, som denne “flottenfeieren”.  – Takk for turen, folkens!

villrein.no – Arne Nyaas