“Villreinen 2015” selges nå


"Villreinen 2015" selges/distribueres nå. Årboka er på 108 sider og inneholder 41 artikler. "Villreinen" har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Foto forside: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

“Villreinen 2015” selges/distribueres nå. Årboka er på 108 sider og inneholder 41 artikler. “Villreinen” har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Foto forside: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

«Villreinen 2015» er klar for salg/distribusjon fra 1. juni. Årboka har totalt 41 artikler, fra lesernes egne jaktopplevelser i høstfjellet til artikler om villrein og verdiskaping, men også om utbygginger i nasjonale villreinområder. Fem sider med flybilder fra fjorårets kalvetellinger i nordområdene vil trolig mange sette pris på. Faste  abonnenter får årboka tilsendt via posten. Er du ikke abonnent? Se lenger ned for bestillingsinformasjon.

Årboka Villreinen har vært utgitt hvert eneste år siden førsteutgaven i 1986. Utgiver er Villreinrådet i Norge, organisasjonen for villreinutvalg og villreinnemnder. Årboka har stor anseelse og er den eneste publikasjonen som årlig formidler ny kunnskap om grådyra i Norge og på Svalbard.

Årets utgave har totalt 41 artikler.  I fjorårets utgave av “Villreinen” rettet vi søkelyset mot rekrutteringen av nye villreinjegere. Rekrutteringen er avgjørende i forvaltningen av villreinstammene i Sør-Norge. I år har vi en tankevekkende artikkel om sikkerhet under villreinjakta: “La meg få slippe å skyte deg til høsten”, med andre ord om hvor viktig det er å bruke godt synlige klesplagg under høstjakta.

Av andre interessante artikler kan nevnes «Den ville fjellreinen», «Min første rein, takk pappa!», «Varmere klima, hva skjer med artene i høyfjellet?», «Spennande kulturspor i Grovåskaret i Romsdalsfjella», «Fangstanlegg av nyere tid ved Hardangerjøkelen», «Flokkdannelse som vern», «Bygger 150 nye hytter i trekkområde for villrein» og «Unikt bildemateriale i ny bok». Villreinforskerne ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) har de senere årene brukt ny teknologi for å dokumentere villreinens liv (se bildet over). I tillegg til GPS-sendere har forskerne utstyrt reinsdyr med kamera. Nå har forskerne samlet dette unike bildematerialet i ei bok som kommer på markedet til høsten.

Prisen på årboka er 110 kroner (enkeltabonnenter). Dersom rettighetshavere, utvalg og nemnder bestiller minimum 10 eksemplarer – og flere, gis det en rabatt på 25 kroner for hvert eksemplar, såkalt «bulkpris».

For bestilling, ta kontakt med kasserer Jan Hageland:

Epost: jan.hageland@fjellstyrene.no

Tlf.: 905 52 790

Les mer om årboka Villreinen

Ta kontakt med redaktør Arne Nyaas:

arne.nyaas@villrein.no