308 heldige villreinjegere


308 søkere har fått tildelt villreinjakt av fjellstyrene i Oppland inkl. Sunndal. Foto: A. Nyaas

308 søkere har fått tildelt villreinjakt av fjellstyrene i Oppland inkl. Sunndal. Foto: A. Nyaas

Fjellstyrene i Oppland inkl Sunndal har gjennomført elektronisk trekning av alle villreinkort lyst ut via Inatur. 308 søkere har fått tildelt jakt. Det er stor konkurranse om disse jaktkortene.  Fjellstyrene i Oppland/Sunndal mottar årlig rundt 3000 søknader. 

Norges Fjellstyresamband opplyser på sin nettside at det er utarbeidet ventelister, og at personer på ventelista vil bli kontaktet av det enkelte fjellstyret ved ledig plass.

De heldige villreinjegere finner du her.

Reglene for utlysning og trekning, se her.
 

 

villrein.no – Arne Nyaas