Minimum 240 moskus på Dovrefjell


I årets telling av moskus på Dovrefjell ble det funnet 240 dyr. Foto: Bjørn Rangbru

I årets telling av moskus på Dovrefjell ble det funnet 240 dyr. Foto: Bjørn Rangbru

Årets telling ble gjennomført onsdag 15. april. Det ble funnet i alt 240 dyr i Dovre og Oppdal kommuner. Ingen i Lesja kommune. Statens Naturoppsyn var ansvarlig for tellingen. Tellingen ansees som vellykket.

Årets telling viser at 2012-årgangen er svak, noe tellingen i 2013 også viste. I 2012 var det et stort utbrudd av lungebetennelse som medførte dårlig overlevelse på kalv dette året. 


Vinteren 2015 var forholdet kalv per voksen ku 0,31, dvs at per 100 voksne kyr vil man ha 31 kalver. Tilsvarende tall under kalvetellingen sommeren 2014 var 0,59. Resultatene viser at det har vært en betydelig avgang av kalv i perioden fra sommeren 2014 til våren 2015. Dette er ikke overraskende, da det i løpet av sensommeren/ høsten 2014 ble funnet 6 døde kalver der dødsårsak var antatt å være lungebetennelse. Man vet av erfaring at avgangen på kalv er vanskelig å fange opp, da disse er små i forhold til de voksne dyrene, og følgelig vanskeligere å oppdage. Totalbestanden av moskus anses i lys av tellingen å være sterk, på tross av at en del dyr de senere årene har dødd av sykdom. Kjerneområde for moskus og fordeling av registrert moskus vinteren 2015.

Kjerneområde for moskus og fordeling av registrert moskus vinteren 2015.

Tord Bretten, seniorrådgiver Statens Naturoppsyn

Bjørn Rangbru, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag