Reinen på Svalbard GPS-merkes


Svalbardreinen utstyres med GPS-halsbånd for å gi forskerne svar. Foto: Anders Mossing

Svalbardreinen utstyres med GPS-halsbånd for å gi forskerne svar. Foto: Anders Mossing

Forskere har nylig merket en rekke rein på Svalbard med GPS-halsbånd. Målsetningen er mer kunnskap om dyrenes kondisjon, habitatbruk og vandringsmønster. Bakgrunnen for prosjektet er at man har sett store variasjoner og endringer i bestandstallene de siste tiårene.

Prosjektet søker å finne svar på hvordan klimaendringer og samspillet mellom is på land og is på hav påvirker svalbardreinens utbredelse og antall. Brøggerhalvøya er et av områdene som har vekket forskernes bekymring. Siden 1990-tallet har bestanden blitt redusert med en tredjedel. Man tror nedgangen skyldes en kombinasjon av overbeite og mildere klima med mer regnvær og ising vinterstid. Data fra de 21 simlene som nå er merket med GPS-halsbånd vil forhåpentlig gi svar.

Les mer på Norsk Polarinstitutts nettsider.

 

villrein.noAnders Mossing