Fagkveld om rein – Rendalen kommune

Mandag 13. april blir det åpen fagkveld om villrein og Rendalsren. Tema for kvelden er reinens arealbruk og adferd sett opp mot arealforvaltning og annen menneskelig påvirkning/aktivitet. Blant annet vil forsker Olav Strand fortelle om forholdet mellom villrein og menneskelig ferdsel. Sølnkletten villreinutvalg og Rendal Renselskap vil si litt om status for de to reinstammene. Program kan lastes ned her. Det blir servering av kaffe og kaker.

 

Tid: Mandag 13. april kl. 19.00

Sted: Kommunestyresalen i Rendalen kommunehus

Arrangør: Rendalen kommune, Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten og Rendal renselskap

Påmelding til ofr@rendalen.kommune.no eller tlf: 62468465 innen 3. april.

 

Program:

19:00 Velkommen v/Rendalen kommune

19:05 Status Rendalsren v/Rendal Renselskap

19:15 Status villrein i Sølnkletten v/Sølnkletten villreinutvalg

19:25 Reinens arealbruk og menneskelig påvirkning v/Olav Strand, NINA

20:15 Servering av kake og kaffe

20:30 Diskusjon og spørsmål

Program kan lastes ned HER.


Illustrasjonsfoto. Fotograf: Per Jordhøy

Illustrasjonsfoto. Fotograf: Per Jordhøy