Utstilling om samer og tamreindrift i Sør-Norge


Brita Homleid Lohne i SNO med en kopi av en sørsamisk skistav, Kjell Bitustøyl med et par reinsgjeterski som har tilhørt Åsmund Løvås fra fjellgården Argehovd. Foto: Guro Lien

Brita Homleid Lohne i SNO med en kopi av en sørsamisk skistav, Kjell Bitustøyl med et par reinsgjeterski som har tilhørt Åsmund Løvås fra fjellgården Argehovd. Foto: Guro Lien

I samband med Samefolkets dag fredag 6. februar, vil Norsk Villreinsenter på Skinnarbu og Statens Naturoppsyn (SNO), åpne en ny utstilling med tema ”Samer og tamreindrift i sør”. Utstillingen er et resultat av et prosjekt i SNO-regi under etiketten MONA – mennesket og naturarven.

Arbeidet med denne utstillinga starta for 3-4 år sidan. Det er Kjell Bitustøyl som har vært faglig ansvarlig for utstillingen. Han har drevet med innsamling og formidling av stoff knyttet til sørsamer og tamreindrift siden 2003. Brita Homleid Lohne i SNO har fulgt arbeidet tett. Selve utstillingen er satt sammen av et skjelett av en gammekonstruksjon, ulike gjenstander, rollups med foto og tekster knyttet til samisk kultur i sør.

Selve åpningen er fredag 6. februar, kl. 19.00, ved Norsk Villreinsenters lokaler i tredje etasje i Hardangervidda Nasjonalparksenter. Utstillingen blir stående frem til sommeren 2015, og kan beskues i Hardangervidda Nasjonalparksenters åpningstider.