Ferdsel og villrein i Rondane

Onsdag 21. Januar 2015 inviterte styringsgruppa for forskningsprosjektet ”Villreinens arealbruk i Rondane; naturgrunnlag og betydning av menneskelig aktivitet” til åpent sluttseminar på Spidsbergseter i Rondane. Her ble sluttrapporten fra det flerårige og tverrfaglige prosjektet presentert. Oppmøtet var godt, totalt møtte rundt 75 villreininteresserte opp, og stemningen undervegs i seminaret var jevnt over positiv.

Sluttrapporten kan lastes ned her: Villrein og ferdsel i Rondane. NINA rapport 1013.

For mer informasjon, besøk Rondane sin side under “Forskning.” For direktelink, trykk her.