Revisjon av kraftkonsesjoner


"Villreinen er en vandrer som lever i ekstreme omgivelser og er tilpasset et høyfjellsliv. For sin livsførsel trenger den store, funksjonelle landskap i form av sammenhengende fjellområder". Foto: Olav Strand og Roy Andersen, Norsk institutt for nat…

“Villreinen er en vandrer som lever i ekstreme omgivelser og er tilpasset et høyfjellsliv. For sin livsførsel trenger den store, funksjonelle landskap i form av sammenhengende fjellområder”. Foto: Olav Strand og Roy Andersen, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

“Sammen med veg og jernbane er kraftmagasinene i fjellet de inngrepene som har hatt størst fysisk innvirkning på villreinens leveområder. Gjennom neddemming av trekkruter er magasinene med på å dele opp villreinområder og vanskeliggjør eller blokkerer helt dyrenes trekkmuligheter mellom ulike deler av et villreinområde. Iblant alene, iblant samvirkende med vei. Tilsammen bidrar dette til en oppdeling av villreinstammene, med den følge at sesongbeitetilbudet er uvjent fordelt i de gjenværende og fortsatt sammenhengende områdene. Inngrepene har med andre ord endret funksjonaliteten i disse landskapene”.

 

Dette påpeker Siri Wølneberg Bøthun (Siri Bøthun Naturforvaltning) og Olav Strand (Norsk institutt for naturforskning” i “Villreinen 2014”. Artikkelen dreier seg om revisjon av krafkonsesjoner innen 2022, og er en høyst aktuell problemstilling i mange villreinområder i Norge. Last ned artikkelen (pdf – 2,5 MB)

 

Last ned tabell som viser revisjonsobjektene

I artikkelen opplyses det følgende: “På nettsiden www.villrein.no kan det lastes ned en oversikt (tabell) over de ulike revisjonsobjektene i hvert enkelt område. I oversikten er det angitt revisjonsdatoer.”  Last ned tabellen (pdf – 0,3 MB)

 

Les også: Vilkårsrevisjoner i villreinens rike (oppdateringsdato 01.09.2014)

 

villren.no – Arne Nyaas