Vilkårsrevisjoner i villreinens rike


Foto fra Setesdal-Ryfylke villreinområde. Foto: Karl Gunnar Hoven

Foto fra Setesdal-Ryfylke villreinområde. Foto: Karl Gunnar Hoven

Torsdag 23. september inviterer Verneområdestyret og Villreinnemnda for Setesdalsområdet til seminar om “Vilkårsrevisjonar i villreinens rike”. Seminaret arrangeres i Fleirbrukshuset i Åseral kommune. Frist for påmelding er 20. september.

Seminaret er et samarrrangement mellom Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane og Villreinnemnda for Setesdalsområdet.

 

Dette er programmet:

Heiedagane 2014
Vilkårsrevisjonar i villreinens rike
Stad: Åseral kommune, Fleirbrukshuset (v. Kyrkjebygda skule)
Tid: Tysdag 23. september kl. 10.00

Seminarprogram
10.00 – 10.15 Tarald Myrum, styreleiar i SVR
Kvifor tar vi opp vilkårsrevisjonane til debatt?
10.15. – 10.45 Jan Sørensen, NVE
Kva inneber ein revisjon av konsesjonsvilkåra? Kva foreslår vi at blir prioritert i Agder og Rogaland?
10.45 – 11.15 Ørnulf Haraldstad, Fylkesmiljøvernsjef i Vest-Agder
Må vi vente på revisjonen av konsesjonsvilkåra for å få i gang miljøtiltak i dei regulerte vassdraga?
11.15 – 11.45 Tanja E Øverland, Vassregion Agder
EU sitt vassdirektiv og konsesjonane. Kva kan konsekvensane bli av at nye miljøtiltak skal vurderast kvart sjette år?
11.45 – 12.15 Kommentarar og spørsmål.

12.15 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.30 Lars Arne Bay, tidlegare tilsett i Statskog
Kraftutbygginga i heiane våre og konsekvensar for villreintrekka. Nokre historiske eksempel.
13.30 – 14.15 Olav Strand, NINA
Reetablering av villreintrekk etter kraftutbyggingane i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane. Kva er det vi prøvar å få svar på i det nye GPS-prosjektet?
14.15 – 14.45 Gaute Tjørhom, direktør Sira- Kvina kraftselskap
Er det muleg å få til miljøtiltak i villreinens rike?
14.45 – 15.30 Kommentarar og spørsmål.

Arrangørar

  •  Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
  •  Villreinnemnda for Setesdalsområdet

På grunn av lunsj ber vi om påmelding innan 20. september til post@svr.no eller tlf. 976 43 672.

 

Last ned programmet (pdf)

 

 

villrein.no – Arne Nyaas