Villreinkalv ville ikke forlate sauene


Denne villreinkalven i Forollhogna ville ikke forlate sauene, og ble med Os-drifta til bygds i dag.. Foto: Arne Nyaas

Denne villreinkalven i Forollhogna ville ikke forlate sauene, og ble med Os-drifta til bygds i dag.. Foto: Arne Nyaas

Etter tre dagers sauesanking i området Bratthøa-Tverrfjellet-Slettfjellet i Forollhogna passerte Os-drifta Dalsbygda i dag. Med på den nesten tre mil lange spaserturen fra Såttåhaugen til Os var det en villreinkalv. Det ble  gjort forsøk på å jage unna kalven mens letinga pågikk i fjellet, men den ville ikke. På turen hjem benyttet kalven anledningen til å suge tikkene, flere ganger.

 

Det fortelles at kalven ble observert med sauene første gangen for tre uker siden. Siden har den trolig gått sammen med de ullkledde i fjellet. Forklaringen kan være at den har kommet bort fra – eller har mistet mora (simla) lenge før jakta startet. I Forollhogna ligger slaktevekta på kalver mellom 20 og 25 kilo. Kalven som ble med sauehopen hjem i dag, er relativt liten av vekst, med ei anslått slaktevekt på 13 til 17 kilo.

Hva nå? Det spørsmålet må villreinutvalget i Forollhogna ta stilling til relativt kjapt.

– Det ser ut til at kaven har gått sammen med sauene våre – og den ser ut til å trives godt, forteller Ragnhild Dåsnes, som sjøl gikk den tre mil lange turen hjem i dag sammen med de øvrige i familien og resten av sauebøndene i Os-drifta (drøyt 1000 sauer til sammen).


Etter tre dagers saueleting i området Bratthøa-Tverrfjellet-Slettfjellet passerte Os-drifta Dalsbygda i dag. Foto: Arne Nyaas

Etter tre dagers saueleting i området Bratthøa-Tverrfjellet-Slettfjellet passerte Os-drifta Dalsbygda i dag. Foto: Arne Nyaas


Turen hjem fra sommerbeitet nordvest i Dalsbygda til Os er lang for to- og firbeinte. Foto: Arne Nyaas

Turen hjem fra sommerbeitet nordvest i Dalsbygda til Os er lang for to- og firbeinte. Foto: Arne Nyaas


Villreinkalven er relativt liten av vekst. Dette kan bety at det er noen uker siden kalven kom bort fra, eller mistet mora. Foto: Arne Nyaas

Villreinkalven er relativt liten av vekst. Dette kan bety at det er noen uker siden kalven kom bort fra, eller mistet mora. Foto: Arne Nyaas

villrein.no – Arne Nyaas