Ønsker gode bilder og historier


Høsten 2015 gir Friluftsforlaget ut ei ny bok om villrein i Norge. I boka blir samtlige 23 villreinområder i Sør-Norge fyldig presentert. Redaktør for boka er Tor Punsvik, som på vegne av forlaget, etterlyser aktuelle digitale foto som viser jaktsit…

Høsten 2015 gir Friluftsforlaget ut ei ny bok om villrein i Norge. I boka blir samtlige 23 villreinområder i Sør-Norge fyldig presentert. Redaktør for boka er Tor Punsvik, som på vegne av forlaget, etterlyser aktuelle digitale foto som viser jaktsituasjoner, landskapet eller villreinen. Bidragsytere som får bilder på trykk, får tilsendt et eksemplar av den nye villreinboka. Foto over: Arne Nyaas

“Det er laget mange gode villreinbøker i Norge. Friluftsforlaget er nå i gang med ei ny og mer komplett villreinbok. Mange av våre fremste villreinkyndige vil levere artikler, og undertegnede har påtatt seg redaktørjobben. I tillegg til å presentere oppdatert kunnskap om dyret, ønsker vi å gi alle våre 23 villreinområder en skikkelig presentasjon. Dette vil vi gjøre ved å beskrive områdene slik at fellestrekk og forskjeller de imellom kommer godt fram. Målgruppa er foruten villreinfolket de som ellers har elsk til og bruk av disse flotte fjella. Boka skal være lettlest og rikt illustrert med fotos, og vil etter planen være ute høsten 2015”, opplyser redaktør Tor Punsvik som ellers presiserer følgende:

“Men mange av de gode fotoene boka trenger, er det dere lesere og lokalkjente som sitter med. De vil forlaget gjerne ha med. Aktuelle digitale foto som viser jaktsituasjoner, landskapet eller villrein i våre sørnorske fjell, kan sendes på epost til frilufts@online.no, eller på CD eller minnepenn til: Friluftsforlaget, Tårnveien 3, 4843 Arendal. Forlaget har telefon 370 16 489 / 481 15 870, dersom det er noen spørsmål. Bidragsytere som får bilder på trykk, vil få tilsendt et eksemplar av boka. Skriv noen korte ord om hva det er bildene forteller. Gjerne situasjoner som: jeger med felt dyr, bæring av slakt og gevir, bruk av hest i villreinfjellet, generelle villreinbilder, rast rundt bålet med flere.

Fra hvert villreinområde vil boka foruten gjennomgående felles temaer, også ha en spesiell historie – gjerne fra tidligere tider. Har du forslag til en slik historie fra områder du kjenner, så meld den gjerne til torpunsvik@gmail.com

På forhånd takk!”

 

Last ned side 106 i “Villreinen 2014” (pdf)

 

Til opplysning: Den nye villreinboka produseres i nært samarbeid med Villreinrådet i Norge, som er en frivillig organisasjon som består av de fleste villreinnemnder og villreinutvalg fra alle landets 23 villreinområder. Villreinrådet arbeider for å ivareta villreinen som art og dens behov – i et langsiktig perspektivVillreinrådet  har siden 1986 utgitt årboka  “Villreinen”.

 

 

villrein.no – Arne Nyaas