Ikke skyt dyr som har radiosender!


Dette er ei av simlene som ble radiomerket i Setesdal Ryfylke vinteren 2014. Klaven vises godt, og Fylkesmannen i Vest-Agder ber jegerne om IKKE å felle radiomerkede dyr. Foto: Roy Andersen, NINA

Dette er ei av simlene som ble radiomerket i Setesdal Ryfylke vinteren 2014. Klaven vises godt, og Fylkesmannen i Vest-Agder ber jegerne om IKKE å felle radiomerkede dyr. Foto: Roy Andersen, NINA

I overkant av 70 dyr er merket med radiosendere i villreinområdene i Sør-Norge. Under villreinjakta i fjor høst ble 7 “radio-simler” felt på Hardangervidda. Det koster anslagsvis 250 000 kroner å merke 7 nye simler på Vidda. Oppfordringen fra rettighetshaverne i områder med GPS-merkede dyr er klinkende klar: IKKE SKYT DYR SOM HAR RADIOSENDER!!

Norsk institutt for naturforskning (NINA) opplyser til villrein.no at 70 til 74 villrein er tydelig merket med radiosendere som fungerer i villreinområdene i Sør-Norge – med følgende områdevise fordeling: Setesdal Ryfylke 20, Setesdal Austhei 3, Hardangervidda 20, Nordfjella 7, Rondane 12, Knutshø 2 og Snøhetta 10.

7 “radio-simler” felt på Vidda i fjor

Da rettighetshaverne på Hardangervidda var samlet til oppsummeringsmøte på Geilo i fjor høst, etter endt jakt, var fellingen av 7 radio-simler det store samtaletemaet:

– Det beklagelige i år var at 7 simler med sender ble skutt. Jegerne som stod for disse fellingene, ble spurt. De fleste så senderne, men valgte likevel å skyte. Dette må vi sette en stopper for! påpekte Ragnar Ystanes, leder i Ullensvang fjellstyre.

Olav H. Opedal, leder i villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, sa seg helt enig med Ystanes i at det må gjennomføres tiltak for å stoppe framtidige fellinger av dyr med GPS-sendere.

– Det vil kost cirka 250 000 kroner å merke 7 nye simler. “Stengeregimet” på Riksveg 7 er det bærende element i merkeprosjektet. Nå må samtlige rettighetshavere informere sine jegere om hensikten med radiomerkingen – og samtidig presisere at radio-simlene må få gå i fred. Ta med denne oppfordringen hjem, var beskjeden fra Opedal.

– Ikke skyt radio-merka dyr!

– Dersom jegere feller radiomerka rein taper vi ikke bare en stor økonomisk investering, men også en masse verdifull informasjon for prosjektet. VI BER DERFOR ALLE JEGERE OM Å SPARE RADIOMERKA VILLREIN!

Dette er henstillingen fra Fylkesmannen i Vest-Agder før årets villreinjaktstart.

 

 

villrein.no – Arne Nyaas