Jegere: Vær oppmerksom på halte dyr!


Fotråte - villrein fra Rondane; her med hudsår og hevelse i foten. Foto: Veterinærinstituttet

Fotråte – villrein fra Rondane; her med hudsår og hevelse i foten. Foto: Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet oppfordrer alle villreinjegere som observerer og feller halte dyr, om å sende inn den betente foten. Framfoten kuttes i framkneleddet og bakfoten i haseleddet. Foten kan fryses ned og sendes inn etter at villreinjakta er over. Fotråte hos rein skyldes infeksjon med bakterien Fusobacterium necrophorum. Denne infeksjonen er trolig årsak til halthet hos rein i mange av villreinområdene våre.

 

Veterinærinstituttet ved veterinær Kjell Handeland (leder for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt) og senioringeniør Marianne Heum, påpeker følgende i eposten som er sendt til redaksjonen i villrein.no:  

“Villreinen er viktig del av Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) som Veterinærinstituttet driver, og for å fange opp sjukdomstilstander er vi avhengig av at jegere og oppsyn som observerer unormale ting under jakt tar kontakt med oss, og bidrar med innsending av materiale for laboratorieundersøkelse. I prinsippet er vi interessert i alle typer unormale forhold som observeres, eksempelvis halthet (tegn på fotråte), øyebetennelse, «vorter» i huden, lungebetennelse m.m. Ved spesielle problemstillinger vil det også, dersom praktisk mulig, være aktuelt å dra ut i felt.  

Vi har i de siste årene hatt et spesielt fokus på fotråte, særlig i Rondane-populasjonen. Men vi har også påvist sjukdommen i Nordfjella villreinområde og i reinsdyrpopulasjonen i Rendalen. Vi har også indikasjoner på at sjukdommen er observert i Knutshø. Fotråte er trolig en viktig årsak til halthet i mange av  villreinområdene våre. For å skaffe mer kunnskap omkring smitteforhold og smittekilder ved denne sjukdommen, er det viktig å gjennomføre sammenliknende genetiske studier av bakterier som vi dyrker frem fra sjuke dyr i samme villreinområde over flere år, og av bakterier som vi påviser hos dyr i «nye» områder.

I år er det etablert en prosjektgruppe for fotråte i «Rondaneregionen» og sendt egen info til jegere, rettighetshavere og oppsyn (se vedlegg). Men som sagt, det er også svært viktig i få inn materiale fra andre villreinområder.

Prøvetakingen foregår ved at den betente foten skjæres av; en framfot kuttes i framkneleddet og en bakfot i haseleddet. Føttene kan fryses inn umiddelbart etter jakt og sendes inn til Veterinærinstituttet etter at villreinjakta er over. Legg ved en lapp om fellingssted, fellingsdato, kjønn og antatt alder på dyret. Annet materiale – som hodet fra dyr med tegn på øyebetennelse, lunger fra dyr med tegn på lungebetennelse, «vorter» i huden etc kan  håndteres på samme måte. Det er også interessant å få tilsendt bilder.

De frosne prøvene bør sendes som «ekspress over natt» til følgende adresse: Veterinærinstituttet, Seksjon for patologi (vilt), Ullevålsveien 68, 0454 OSLO. Ved henvendelse til Veterinærinstituttet kan vi sende ut ferdig frankerte adresselapper som kan nyttes ved innsending.”

 

Last ned: “Fotråte hos villrein – en oppfordring til innsending av prøvemateriale” (Veterinærinstituttet – pdf) og “Fotråte (klauvråte) hos villrein. Hjelp oss å forstå hva som skjer” (Villreinutvalgene i Rondane – pdf)

 

villrein.no – Arne Nyaas