Oppløftende kalvetelling i Nordfjella


Årets kalvetelling i Nordfjella  viser et resultat på 51,8 kalver per 100 simle/ungdyr. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Årets kalvetelling i Nordfjella  viser et resultat på 51,8 kalver per 100 simle/ungdyr. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Årets kalvetelling i Nordfjella villreinområde ble gjennomført i to omganger. Den 25. juni ble fostringsflokkene sør for Fv 50 fotografert. Den 10. juli ble fostringsflokkene nord for Fv 50 festet til minnebrikka. Opptellingen i etterkant viser en kalveandel på 51,8 per 100 simle/ungdyr. Totalt 2168 dyr ble fotografert: 279 bukker, 1244 simle/ungdyr og 645 kalver.

 

Last ned oppsummeringsrapporten (pdf)

Flyloggen fra 25. juni 2014 (pdf)

Flyloggen fra 10. juli 2014 (pdf)

 

 

villrein.no – Arne Nyaas