Årets kalvetelling i nordområdene


Utsnitt fra en av fostringsflokkene som ble fotografert i Forollhogna onsdag 2. juli 2014. Foto: Arne Nyaas

Utsnitt fra en av fostringsflokkene som ble fotografert i Forollhogna onsdag 2. juli 2014. Foto: Arne Nyaas

I årets kalvetelling i Forollhogna, Knutshø, Snøhetta Øst, Snøhetta Vest, Ottadalen Nord, Rondane Nord og Rondane Sør (nordområdene) ble det fotografert 9829 dyr: 6059 simle/ungdyr, 2926 kalver og 844 bukker.

 

Ansvarlig for gjennomføring og opptelling er Norsk institutt for naturforskning (NINA). Tilsvarende tellinger er også gjennomført på Hardangervidda og i Setesdal Ryfylkeheiene. I tillegg til kalvetellingene på forsommeren gjennomfører NINA strukturtellinger i de samme områdene umiddelbart etter endt jakt. Tellingene inngår i overvåkingprogrammet for hjortevilt, villreindelen.

Årets kalvetelling i nordområdene ble gjennomført onsdag 25. juni (Knutshø, Rondane Nord og Rondane Sør) og onsdag 2. juli (Snøhetta Øst, Snøhetta Vest, Ottadalen Nord og Forollhogna). Ansvarlig for fotografering og opptelling i nordområdene er Roy Andersen. Bildet under viser årets resultat i nordområdene:


Se bilder fra flyturen onsdag 25. juni 2014 og fra flyturen onsdag 2. juli 2014

 

 

villrein.no – Arne Nyaas