viewpoint SNØHETTA stengt i uke 25 og 38.


Foto: Forsvarsbygg

Foto: Forsvarsbygg

På grunn av rydding i det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn, er viewpoint SNØHETTA stengt mandag til fredag i uke 25 og 38. Forsvarsbygg har sendt ut følgende pressemelding:

Forsvarsbygg informerer om at ryddearbeidene i nedlagte Hjerkinn skytefelt starter kommende uke. Som tidligere år blir det da ferdselsbegrensninger i skytefeltet som følge av eksplosivfare. Sikkerhetsområdene er angitt i vedlagte nyhetsbrev. De aktuelle ryddeukene er uke nr 25 (kommende uke), 26, 27, 33, 34, 36 og 38. 

Spesielt i år er at det skal ryddes nær utsiktspunktet Viewpoint Snøhetta på Tverrfjellet i uke 25 og 38. Det blir følgelig ikke anledning til å besøke utsiktspunktet i tidsrommet fra mandag 16. juni fra kl 07.00 til fredag 20. juni kl 20.00, samt fra mandag 15. september kl 07.00 til fredag 19. september kl 20:00. Parkeringsområdet med informasjon på Tverrfjellet er imidlertid tilgjengelig. Forsvarsbygg vil ha vakt langs stien opp til utsiktspunktet.

Les mer om det store naturrestaureringsprosjektet på Forsvarsbygg sine nettsider.