Klimaforedrag med Martha Apple, 17. juni på Hjerkinn

Klimaforsker Martha Apple kommer til Hjerkinn, og vil holde foredrag om sitt arbeid med alpine planter sin respons på klimaendringer.


Foto: Martha Apple

Apple er blant annet tilknyttet prosjektet GLORIA (Global Observational Research Initiative in Alpine Environments ), som er en internasjonal langtidsstudie av alpine planter og klimaendringer på utvalgte fjelltopper. En prøveflate på Dovrefjell, samt områder i Rocky Mountains, Montana USA, inngår blant annet i denne studien.

Ønsker du å høre med om effekter av klimaendringer på planter? Apple er en kunnskapsrik forsker som kan gi oss faglig påfyll! Møt opp i kinosalen på Hjerkinnhus (vegg i vegg med Norsk Villreinsenter), tirsdag 17. juni kl 12 til 13. Det er gratis inngang, og foredraget holdes på engels.

 

Velkommen skal dere alle være. Spre invitasjonen! Vi ønsker at så mange som mulig kommer:)