Tiltaksmidler i Snøhetta og Knutshø


Villrein i Knutshø. Foto: Arne Nyaas

Villrein i Knutshø. Foto: Arne Nyaas

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø disponerer midler som kan brukes til tiltak som styrker forvaltningen av villreinstammene, styrker kunnskapen om villreinens arealbruk i både nåtid og fortid – og ikke minst, som fremmer befolkningens forståelse og kunnskap om villreinens bruk av fjellområdene. Barn og unge er ei spesiell målgruppe.

Nå oppfordres interesserte om å søke. Søknadsfrist er 4. juli 2014. Les mer om tiltaksmidlene og hvordan du søker (pdf).